Hastverk og forvirring om InterCity

«Diskusjonen om InterCity må virke temmelig forvirrende for de fleste østfoldinger», skriver Øivind Sund i dette innlegget. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

«Diskusjonen om InterCity må virke temmelig forvirrende for de fleste østfoldinger», skriver Øivind Sund i dette innlegget. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Av
DEL

JernbaneDiskusjonen om InterCity må virke temmelig forvirrende for de fleste Østfoldinger. Den nærmer seg kokepunktet i Moss når selv ordføreren hevder at diskusjonen virker «nærmest tullete». Likevel er det et faktum at informasjon om mål og mening helt har uteblitt, og politikernes kronargument er at det haster. Da er det grunn til å stille spørsmål om hva som foregår og om demokratiske prosesser er fulgt.

InterCity skal ikke bare gjennom Moss, men også videre gjennom sentrum av Fredrikstad, Sarpsborg og Halden.

Hva er det da som gjør denne saken «tullete»?

I denne konflikten sitter det nå en rekke høyt kompetente personer og grupper og betrakter saken ut fra sitt eget perspektiv. Uten forståelse for at dette er en sak med flere sider og innfallsvinkler.

Det handler om politikk, men det handler også om jus, demokrati, miljø, arkitektur, historie, jordvern og mange andre sider av samme sak. De fleste emnene har flytende grenser mot hverandre og da kan det diskuteres hvor stor plass hvert emne skal oppta. Altoverskyggende blir likevel hva som er mulig å få til ut fra geologi, jernbaneteknikk og økonomi. Her vil det også kunne foregå mindre endringer over tid, men det er likevel relativt klare grenser for hva det er mulig å få til innenfor vårt tidsperspektiv. Helse, miljø og sikkerhet har absolutte juridiske krav. Disse kan man ikke forhandle bort. Selv ikke kommunestyret, som i andre sammenheng har forholdsvis vide fullmakter. De må også forholde seg til HMS.

Hittil har InterCity nærmest utelukkende blitt planlagt med hensyn til politiske ønsker og krav. Uten hensyn til geologi, jernbaneteknikk og økonomi. Politikerne i alle byene ser fremdeles på InterCity kun i perspektivet byutvikling og persontransport.

Store godsmengder fra vei til bane

Selvfølgelig burde Jernbaneverket, som i sin tid deltok i planleggingen, sagt klart i fra hva som var teknisk og økonomisk «mulig». Det gjorde de ikke, eller så ble det rett og slett neglisjert. Dermed har de i dag kommet i den ytterst pinlige situasjon at planene ikke er gjennomførbare. I hvert fall ikke ut fra den økonomi og tidsramme som var forutsatt.

Når tilleggskostnader for jernbane sprenger budsjettene gjennom Moss og Fredrikstad, vil det også bety kraftige forsinkelser i utbyggingen gjennom Sarpsborg og Halden. Nå er det helt i det uvisse når banen kan få dobbeltspor til Sverige med tilstrekkelig kapasitet for gods.

Norge sakker håpløst akterut i forhold til andre land. Ny InterCity vil bruke en time og ti minutter på den 95 kilometer lange strekningen Oslo - Halden. I realiteten en hastighet på 82 km/t. Samtidig bygger EU nye baner i rette linjer for 320 km/t.

Vei og bompenger

Både i Moss og Fredrikstad ser vi at dobbeltspor for InterCity krever store omlegginger av veier. Bedre blir det ikke i Sarpsborg. Veier er forutsatt finansiert med bompenger. Det har kommet frem tanker om å gjøre det på en noe annen måte, men det hjelper nok lite å kalle det noe annet.

Meldingen fra bilistene er klar: NOK ER NOK!

Når valgt InterCity-trasé i Moss, Fredrikstad og en rekke andre norske byer øker kostnadene på veiene med flere milliarder, må man regne med at folk reagerer. Spesielt fordi bilistene ikke får en meter mer vei. Allerede i september 2018 passerte protest-organisasjonene 400.000 medlemmer. Det tyder på store bevegelser i velgermassene.

NOK ER NOK ropes stadig høyere, og man trenger ikke være spåmann for å forstå at sammensetningen av kommunestyrene vil endres vesentlig etter valget i september 2019. Da vil det med all sannsynlighet bli forlangt helt nye utredninger for jernbane, bypakke og bilrelaterte avgifter.

Best kan vel derfor InterCity-utredningen betegnes med det gamle ordtaket: «Hastverk er lastverk!»

Øivind Sund

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags