Høyhastighet og mer gods på bane

«De fleste jeg snakker med om nytt dobbeltspor gjennom Østfold, er opprørt over «beslutningen» om at traseen skal gå gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg», skriver Egil Erstad i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

«De fleste jeg snakker med om nytt dobbeltspor gjennom Østfold, er opprørt over «beslutningen» om at traseen skal gå gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg», skriver Egil Erstad i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

JernbanedebattenDe fleste jeg snakker med om nytt dobbeltspor gjennom Østfold, er opprørt over «beslutningen» om at traseen skal gå gjennom sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg. Det kan virke som om bestemmende myndigheter i Sarpsborg er på kollisjonskurs med folket og lytter mer på enkeltpersoner fra Fredrikstad. Og det er alvorlig i en så viktig sak som vil få store konsekvenser i mange tiår framover. Kommunevalget i 2019 vil kanskje gi oss svaret på hvor stor avstanden er mellom folket og politikerne. De «nye» opplysningene om dårlige grunnforhold langs Glomma gir oss nå en gylden mulighet til å vurdere denne saken på nytt.

Et nytt dobbeltspor gjennom Østfold bør dimensjoneres for høyhastighetstog (min. 250 km/t). Dette vil både gi kort reisetid til Oslo og konkurrere med fly til kontinentet. Videre bør et nytt dobbeltspor planlegges, slik at man kan overføre større mengder gods fra vei til bane. Dette MÅ inn i planene nå, slik at både støyproblematikk og infrastrukturtiltak tas hensyn til (terminaler, krysningsspor etc.). Store godstog døgnet rundt er ikke forenelig med en trasé gjennom bysentra.

Jeg vil tro at hovedtyngden av dem som skal pendle til Oslo bor i utkanten av sentrum, siden de som bosetter seg i de nye leilighetskompleksene i sentrum stort sett er pensjonister. Barnefamiliene overtar eneboligene i utkanten, og vi ser at mange pendlere i dag kjører bil til Råde og parkerer der. Både for å unngå omveien om Fredrikstad, men også fordi adkomsten og parkeringsforholdene er bedre. Slike forhold mener jeg man burde gått grundigere inn i før man bestemte valg av trasé.

Det er heller ikke realistisk å tro at man først skal bygge en InterCity-trasé gjennom Østfold-byene og deretter få midler til et nytt jernbaneprosjekt som tar hensyn til høyhastighet og mer gods på bane. Et rett linje-alternativ med stasjon på Rolvsøy og effektive tilbringerløsninger (buss, bybane og stor parkeringsplass med lademuligheter) vil være en framtidsrettet løsning som både er forberedt for høyhastighet og mer gods på bane.

Hvis vi i tillegg vil unngå milliardoverskridelser på grunn av dårlige grunnforhold, flere år med forsinkelser og buss for tog, samt riving av et stort antall boliger og andre bygninger, burde valget være enkelt; En rett linje med en sentralstasjon for nedre Glomma på Rolvsøy. Det er ingen skam å snu!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags