Lojalitet overfor Stortinget?

(Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

(Illustrasjonsfoto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Av

«Jeg vil gjerne se den politiker eller person som med brask og bram tør si at Stortinget jo allerede har bestemt hvor jernbanetraseen skal gå», skriver Jon Anders Johansen, listekanditat for Det Rette Parti.

DEL

JernbanesakenDet burde være en kjent sak at Stortinget har to hovedoppgaver. Den ene oppgave er å være lovgiver, den andre oppgave er å bevilge penger til ulike formål. Bevilgninger gjøres etter begrunnede forslag fra regjeringen. Har Stortinget bevilget penger til et bestemt formål kan ikke forvaltningen, dvs. regjeringen, Jernbanedirektoratet mv., unnlate å gjennomføre det formål som Stortinget har avsatt penger til.

Blir det for eksempel bevilget penger til et veianlegg, eller for den saks skyld et jernbaneanlegg, er dette et pålegg fra Stortinget om å gjennomføre anlegget.

Så langt, så godt, men så kommer det store «men». Den klare forutsetning ved slike bevilgninger er at det forvaltningsansvarlige organ, eksempelvis Jernbanedirektoratet eller Bane NOR, velger den fremgangsmåte for anlegg av jernbanelinje som fører til målet med de minste utgifter for staten. Dersom bevilgningsformålet lar seg gjennomføre på en billigere måte, har det ansvarlige utbygningsorgan en plikt til å gjennomføre dette.

Målet for jernbaneutbygging i Østfold er å sørge for transportløsninger som dekker dagens behov, men som også skal tilpasses framtidens behov. Planene for dette utarbeides av forvaltningen, ikke av Stortinget som enkelte fremtredende aktører har prøvd å innbille oss.

I forhold til Stortingets krav om at anlegg skal utbygges på billigste måte, melder det seg et par store spørsmål. For det første: Hvorledes kan Stortinget vite hva som er billigst all den tid det kun foreligger ett jernbanealternativ? Ved en fremtidig budsjettbehandling i Stortinget må det være opplagt at det melder seg et oppfølgningsspørsmål om hvorfor alternative forslag ikke er utredet.

Jeg vil gjerne se den politiker eller person som med brask og bram tør si at Stortinget jo allerede har bestemt hvor jernbanetraseen skal gå. Den mulige utgang av saken kan ende med at så lenge ikke alternative forslag foreligger, kan det heller ikke komme på tale å gi noen budsjettbevilgning.

Skylden for en slik eventuell utgang må i sin helhet tilskrives sikk-sakk-sidens halsstarrige forsøk på å drive igjennom sitt ene forslag, til tross for rasering av bysentra og astronomiske ekstrautgifter til bygging av et gammeldags jernbanekonsept.

Det kan spekuleres vidt og bredt om hvorfor forslaget til rett linje ikke har blitt utredet nærmere. Er motivet grunnet i særinteresser fremfor samfunnsinteresser? Svares det ja til at særinteresser har vært den drivende kraft bak det ene linjeforslag som foreligger, munner dette ut i et spørsmål om forvaltningsorganene har utvist tilstrekkelig lojalitet overfor Stortinget, og det ansvar Stortinget har for en fornuftig og samfunnsnyttig bruk av våre statsmidler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags