Oppklaring er helt nødvendig

Av
DEL

JernbanesakenEtter krisemøtet i Råde henger det noen ulne tråder i luften som nå må avklares. Både ordførere og stortingsrepresentanter vil tvinge gjennom «de vedtatte planer», men samtidig sier de seg enige i at kostnadene må ned. Da ser de bort fra det faktum at kostnadene er forbundet med de vedtatte planer.

Når de så snakker om Østfoldbanen som «Porten mot Europa» og hvor viktig det er å få gods fra vei til bane, så ser de også bort fra at dette aldri har ligget inne i Intercity-planene.

Sannheten er at da Intercity ble planlagt, fra 1994 og utover, var både godstrafikk og passasjertrafikk til/fra utlandet under avvikling. Det var da akseptert at gods skulle gå på vei og reisende over lengre avstander skal ta fly. Med denne visjonen ble dobbeltsporet gjennom byene vedtatt.

Det hadde også en mening så lenge jernbanens primære oppgave var å sørge for interntransport mellom byene og inn mot Oslo.

Det som deltakerne på Råde-møtet vet, men velger å overse, er at den banen som det nå haster med å bygge er en annen bane, en mer robust, raskere og driftssikker bane, bygget for tunge, lange godstog og raske utenlandstog og samtidig for raske pendlertog.

Med stasjonene som lokale kommunikasjonssenter, godt utbygde kollektivnett og parkeringsplass for biler, skal neste generasjons jernbane tilfredsstille de nye klimakravene og samtidig sørge for at hovedbanen mot utlandet også gir kortere reisetid mot Oslo.

Når vi ser at politikerne sammen med LO og NHO ikke kan løftet blikket og se at internasjonale avtaler om klima og miljø vil presse frem neste generasjons jernbane også i Norge, må vi undres over hvordan dette landet styres. Nina Solli i NHO sier til FB: «Effektive togforbindelser mellom storbyer som ligger nær hverandre er en selvfølge i Europa, men dessverre ikke mellom Norge og Sverige».

Vi er allerede årevis på etterskudd. Det skjer nå en jernbanerevolusjon i Europa. Gods presses fra vei til bane og passasjerer fra fly til tog. Denne utviklingen vil tvinge seg frem også i Norge, og Østfoldbanen haster mest, nettopp fordi den er porten mot Europa. Vi skal igjen ta jernbanen til København, Berlin og Paris. Med de klimamål som allerede foreligger har vi kanskje heller ikke noe valg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags