Rødt Østfolds krav til jernbaneutbygging

Rødt-politikerne Hannah Berg og Sondre Støen-Kvam understreker viktigheten av å beskytte Tarris-området i forbindelse med jernbaneutbyggingen. (Foto: Jarl M. Andersen)

Rødt-politikerne Hannah Berg og Sondre Støen-Kvam understreker viktigheten av å beskytte Tarris-området i forbindelse med jernbaneutbyggingen. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerNytt dobbeltspor gjennom Østfold med «S-linje», altså dobbeltspor gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, er etter sigende vedtatt av Stortinget gjennom NTP. Det Rødt Østfold har fokus på nå, er at det tas hensyn til lokale forhold. Dette har ikke nødvendigvis Bane NOR nok innsikt i; det er opp til kommunene å innstille på den traseen de foretrekker, og da må politikere høre på folk og organisasjoner, velforeninger og andre, innad i kommunen. Lokale hensyn kan være kulturminner, bomiljøer, offentlige institusjoner og annet. Rødt Østfold har derfor kommet fram til noen punkter til krav i forbindelse med jernbaneutbygginga. Sentrale spørsmål i vårt arbeid har vært: Hva kan vi kreve av Bane NOR som utbygger? Hva kan vi kreve av kommunene som planmyndighet?

Rødt Østfold krever økt satsing på godstransport

Hannah Berg og Sondre Støen-Kvam, Rødt Østfold

«Ordna forhold». Rødt Østfold krever at alle arbeidsforhold knyttet til utbygging av jernbanen er tariffestet. Jernbaneutbyggingen skal ikke bli en plass for sosial dumping, hvor billig arbeidskraft leies inn, men heller bruke lokale aktører i så stor grad som mulig. I tillegg krever Rødt et solidarisk, inkluderende og tilrettelagt arbeidsliv for dem som fysisk skal bidra til at jernbanen baner seg vei fremover i Østfold.

Lokalsamfunn vil bli sterkt påvirket av jernbaneutbygging. Folk som bor i «ytterkantene» av nye traseer, altså ikke med tomt som direkte grenser til nye spor, må også ivaretas. Her kan man gi folk reelle valg mellom salg av boligen eller ekstra og god støydemping. Moa fotballanlegg på Greåker er en viktig lokalinstitusjon som må skjermes mot jernbaneutbyggingen. Bomiljøområder må også i størst mulig grad vernes. De fleste bomiljøer langs traséalternativene er veletablerte, med godt innarbeidede institusjoner, lekeplasser og befolkningsstruktur.

Rødt Østfold krever økt satsing på godstransport. JBV (nå Bane NOR) har tidligere uttalt at «hvis godsmengden øker, så skal Østre linje brukes». Dette synes vi er meget uklare signaler fra statlig hold. Norge har gjennom internasjonale avtaler og klimaavtaler forplikta seg til å redusere utslipp av klimagasser og få betydelig mye mer gods fra vei over på bane.

Lokalsamfunn vil bli sterkt påvirket av jernbaneutbygging

Hannah Berg og Sondre Støen-Kvam, Rødt Østfold

Tog skal være billigst for både mennesker og gods. Tog må konkurrere i pris med bil og buss for å virkelig bli lukrativt. Det er også viktig med et helhetlig kollektivtilbud hvor buss- og togavganger er samstemt, slik at det blir lettere for folk å velge kollektivt. Det må også tilrettelegges for at sykkel lett kan tas med på toget.

Vi krever økt satsing på Østre linje og en utredning av dobbeltspor også her. Dobbeltspor på Østre linje vil gi en bedre helhetlig jernbane på Østlandet. Dette vil knytte Indre Østfold sammen med resten av fylket, Østre linje skal gi et fullverdig tilbud for gods og persontrafikk.

Det må arbeides med helhetlige løsninger med tanke på utvikling av urbane sentrum. Det skal være brukervennlig, effektivt, trivelig, og det må stille krav til lys, lyd og luft med tanke på områdene rundt. Byene må være gode å bo i for alle, med tilstrekkelig innslag av grønne lunger og korte avstander. Jernbane og annen kollektiv er viktig for ethvert bysentrum og fungerer som naturlige knutepunkter.

Middelalderbyen Borg med Tarris må ikke berøres av jernbaneutbyggingen. Dette området er beskyttet av Kulturminneloven. Området er avgjørende viktig for Sarpsborgs historie og sentralt for byens identitet. Dette området burde heller innlemmes i byutviklingen.

Lande skole må vernes. Rødt Østfold mener Lande skole har en viktig strategisk plassering, og er en viktig institusjon i lokalsamfunnet. Det er ikke bare å flytte denne og bygge ny skole rett bortafor, for det finnes ikke noen ledig tomt «rett bortafor»!

Middelalderbyen Borg med Tarris må ikke berøres av jernbaneutbyggingen. Dette området er beskyttet av Kulturminneloven

Hannah Berg og Sondre Støen-Kvam, Rødt Østfold

Rødt Østfold støtter det alternativet i Fredrikstad hvor mest mulig av jernbanen går i tunnel. Fredrikstad har flere ærverdige og veletablerte bomiljøer som står i fare for å bli ødelagt av det nye dobbeltsporet. I år, som er byens 450-årsjubileum, så tar Rødt Østfold til orde for at det som gjør byen stolt og attraktiv, må fortsette å eksistere etter at jernbanen er bygget.

Bevar Halden sentrum. Det må utredes en ny trasé på utsiden av sentrumskjernen som har mye gammelt og bevaringsverdig bygningsmiljø. Tistedalsbakken utenfor Halden er for bratt for godstog, her krever Rødt Østfold et bedre alternativ.

Spill med åpne kort i Moss! Rødt krever at det avholdes en folkeavstemning i Moss om hvorvidt dobbeltsporet skal legges under byen. Informasjon om Bane NOR og Moss kommunes eiendommer må være åpent og lett tilgjengelig for folk inn mot en folkeavstemning.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags