Store sprik i målsetting for nytt dobbeltspor

«Det er viktig at spørsmålene som er reist blir besvart. Når ble traseen via sentrum bestemt? Hvem tok beslutningen og ble beslutningen tatt på riktige premisser?» skriver Ståle Solberg, styremedlem i Aksjon Rett Linje og gruppeleder i Sarpsborg KrF, i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

«Det er viktig at spørsmålene som er reist blir besvart. Når ble traseen via sentrum bestemt? Hvem tok beslutningen og ble beslutningen tatt på riktige premisser?» skriver Ståle Solberg, styremedlem i Aksjon Rett Linje og gruppeleder i Sarpsborg KrF, i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

JernbanedebattenStortingsrepresentant Svein Roald Hansen har på vegne av Aps stortingskandidater presentert hva de mener er hovedmålsettinger for nytt dobbeltspor. Det synes ikke å være samsvar med Stortingets prioriteringer. Meldingen er sendt til Aksjon Rett Linje, og gjengis i sin helhet:

«På vegne av Arbeiderpartiets stortingskandidater: Hovedformålet med InterCity-utbyggingen er å bedre togtilbudet gjennom Østfold ved å (gi) toget økt kapasitet og frekvens. InterCity-togets viktigste oppgave er å frakte passasjerene mellom Østfold-byene og mellom Østfold-byene og Oslo.

En av togets fordeler er at det bringer passasjerene fra bykjerne til bykjerne. Derfor må toget ha stasjon så nær bykjernen som praktisk mulig. Dette er også NSBs krav for at toget skal være lettest mulig tilgjengelig for en størst mulig andel av befolkningen. Ved å beholde stasjonene i bykjernene, vil også langt flere kunne gå eller sykle til toget, i forhold til om stasjonen skulle ligge mellom de to største bykjernene i Østfold, Fredrikstad og Sarpsborg.

Ved å legge stasjonene i eller tett på bykjernen, vil også stasjonene fungere som et knutepunkt for kollektivtrafikken. Arbeiderpartiet mener derfor at dobbeltsporet gjennom Østfold skal følge dagens trasé og ha stasjonene i eller nær bykjernene, i tråd med de vedtak som er fattet i bykommunene.

Vi er bekymret for at omkamper om trasévalget vil føre til utsettelser av dobbeltsporet. Og vi er bekymret for den utsettelsen av jernbaneutbyggingen til Halden regjeringen legger opp til, noe som også bidrar til å sette byutviklingen i Halden på vent i mange år. Derfor står vi fast på 2030. Mvh. Svein Roald Hansen»

Noen av utsagnene må kommenteres: «viktigste oppgave er å frakte passasjerene mellom Østfold-byene». Det er allerede et IC-tilbud mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Glommaringens direktebuss skal legges ned, da hver buss kun hadde en håndfull passasjerer. Nytt dobbeltspor vil koste mer enn Gardermoen flyplass. Et forbedret tilbud mellom Østfold-byene, som det knapt er markedsgrunnlag for, kan ikke være «viktigste oppgave».

Fredrikstad ville fått to IC-stasjoner, en på Rolvsøy og en på Grønli, om rett linje ble valgt. Mange ville komme raskest til Oslo via Rolvsøy, spesielt når det kommer ny bro over Glomma. Selv for Fredrikstad er det ikke opplagt at traseen via byene er den beste ut fra samlet reisetid til Oslo, samt ulempen med godstog i sentrum.

Sarpsborg ville fått kortest reisetid til Oslo med ny stasjon på Rolvsøy. Halden ville fått 16 minutter kortere reisetid til Oslo, og blir en stor taper om den muligheten glipper. Det er et stort paradoks at Ap nå fremstiller at de kjemper for Halden i denne saken.

Europamannen Svein Roald Hansen nevner ikke prosjektets betydning og viktigheten i forhold til kort reisetid mot Europa. Effektiv person- og varetransport mot Europa er helt avgjørende for hele Østlandsregions produktivitet og konkurransekraft. Klimaavtalen, som innebærer store volum med gods på den nye banen, dersom avtalen overholdes, nevnes heller ikke.

I forarbeidet til ny NTP heter det «Alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Göteborg og videre ut i Europa» (Jernbaneverkets perspektivanalyse 2015). Østfold Ap har et annet perspektiv og prioritering.

I meldingen fra Aps stortingskandidater refereres det til «de vedtak som er fattet i bykommunene.» Hvorfor nevnes ikke stortingsvedtaket? Rådmannen i Sarpsborg har opplyst at staten, ved departementet, har bestemt seg for et konsept, dobbeltspor gjennom alle byene med sentrale stasjonsplasseringer. På det grunnlaget har Sarpsborg bystyre gjort sine vedtak. Fylkesmannen har fått i oppdrag å avklare om bystyret var rett informert. Bekrefter Svein Roald Hansen her vår mistanke om at det ikke finnes et slikt vedtak i Stortinget?

Henrik Wergeland definerte at demokrati er borgernes rett til å stille spørsmål og myndighetenes plikt til å svare. Denne saken handler ikke lenger kun om jernbane. Det er viktig å avklare om informasjon som heretter gis til/fra kommunen, i enhver sak, behøver å være rett. Det er viktig at spørsmålene som er reist blir besvart. Når ble traseen via sentrum bestemt? Hvem tok beslutningen og ble beslutningen tatt på riktige premisser?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags