Løgn og forbannet dikt

Jon J. Gåsvatn, listekandidat for Det Rette Parti. (Foto: Jarl M. Andersen)

Jon J. Gåsvatn, listekandidat for Det Rette Parti. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av

Jon J. Gåsvatn, listekandidat for Det Rette Parti, reagerer på kronikk skrevet av Siv Henriette Jacobsen, leder i Jernbaneforum Øst.

DEL

JernbanesakenDet skrev Henrik Ibsen i Peer Gynt, og det var det første som slo meg da jeg hørte Arbeiderpartiets fylkesvaraordfører og leder av Jernbaneforum Øst på NRK Østfold 20. august, og leste hennes kronikk i Sarpsborg Arbeiderblad dagen før. Igjen forsvarte Jacobsen den snirklete S-jernbanelinja med dobbeltspor gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. I kronikken henviser hun til «vedtak i Nasjonal transportplan» og i NRK sier hun: «Stortinget har vedtatt og hvis Stortinget skal mene noe annet må det et nytt vedtak til.»

Dette er den samme hersketeknikk som har vært brukt internt i Arbeiderpartiet og som også har blitt benyttet overfor meningsmotstandere for å hindre utredning av andre alternativ, som blant annet den rette jernbanelinje.

Med 152 møtedager på Stortinget vet Jacobsen selvfølgelig at Stortinget er Norges lovgivende forsamling og bevilgende myndighet. Hun vet at Nasjonal transportplan er en melding som den utøvende myndighet (regjeringen) sender Stortinget for å orientere om det pågående arbeidet i samferdselssektoren og de videre planer for kommende tiårsperiode.

Hun vet at det Stortinget vedtar er: «Nasjonal transportplan – vedlegges protokollen» Det vil si at Stortinget tar meldingen til orientering, med diverse merknader fra en fornøyd posisjon og en kritisk opposisjon.

Det er derfor usant å si at Stortinget har «vedtatt dobbeltspor gjennom byene i Østfold frem til svenskegrensen», slik vi har fått høre fra Arbeiderpartiet en rekke ganger, en påstand som også førte til at Høyres bystyregruppe gikk bort fra sitt valgprogram om å utrede rett linje.

Det Stortinget har vedtatt er bevilgninger over flere statsbudsjett for å utrede dobbeltsporet. Jernbanemyndighetene har fått spørsmål om hvor mye denne utredningen så langt har kostet, men klarer ikke å gi et eksakt tall. Anslagsvis er det, etter det jeg har fått høre, brukt 1,8 milliarder kroner på utredning gjennom flere år.

For disse pengene har vi for Sarpsborgs del fått noen streker på et kart, og fått avdekket at det er kvikkleire i Østfold. Altså ikke noe nytt på 25 år. Det siste som nå kommer fra Jacobsen og Bane NOR er at de vil se på en såkalt «mindre stram» linjestruktur enn det som ble presentert før sommeren i år. Det betyr nye traseer, økt reisetid, lavere hastighet og er i realiteten et helt annet konsept enn det som Ap, SV og Høyre sikret flertall for her i byen. Det er også noe helt annet enn det Stortinget ble presentert i Nasjonal transportplan i 2009 og 2013.

Denne galskapen med S-linja må nå stoppes. Ikke tro på usannhetene til Arbeiderpartiet.

Vi må få utredet en rett jernbanelinje for både gods- og persontransport.

Gi din stemme til Det Rette Parti, så lover vi å kjempe for å få en langt mer klimavennlig jernbane som er fremtidsrettet. Vi vil hindre den massive raseringen av Sarpsborg som Ap, SV og H har gått inn for og som har liten eller ingen samfunnsnyttig effekt. Vi vil kjempe for den rette linje.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags