– CO₂ er neppe et problem i atmosfæren

Av

– Det er gjort noen eksperimenter som med all tydelighet viser at hypotesen om drivhusgasser er gal, skriver innsender av dette leserinnlegget.