Klima, streik og miljøet i dag

Av

Er det rettferdig at uskyldige mennesker og dyr mister livet fordi vi ikke klarer og ta vare på den eneste jorda vi har? spør innsender av dette leserbrevet.