Det er flott at det går buss hver halvtime fra Sandbakken til Kalnes. Dessverre er det så langt til Heie i Søndre Skjeberg at bussene ikke kan gå den lange veien like ofte. Selv om bussene går på gass og er miljøvennlige, er det enda mer miljøvennlig at de ikke går.

Ikke vet jeg hva befolkningen sør for Sandbakken har gjort galt, men noe må det være, siden den avspises med buss bare hver annen time.

At vi i Kvastebyen og Høysand avspises med buss én gang hver annen time, får så være. Vi har jo selv valgt å bosette oss i disse avkrokene av kommunen, og kan ikke forvente bedre. Men at Søndre Skjeberg skal avspises på denne måten, er en hån.

De som tidligere kunne bruke buss til og fra jobben, får finne seg andre måter reise på, kanskje bruke bil…?

Vi som etter hvert har vært så (u)heldige å bli gamle, og kanskje ikke lenger kan kjøre bil, får venne oss til en tilværelse «i heimen» og ellers klare oss som best vi kan.

Vi kan selvfølgelig følge rådene enkelte har gitt: sykle eller sitte på med noen (bare ikke bussen) - men hva skal vi nå i byen å gjøre?