Det var oppløftende å høre at Rødt vil arbeide mot diskriminering og hat også mot jødene, men da bør de begynne med dette arbeidet nå, for de jødene som fortsatt bor her i Norge, lever i stadig frykt for sine liv.

Jødiske foreldre må ta spesielle forholdsregler når de skal følge sine barn til skole eller andre aktiviteter. Den jødiske Synagogen må ha ekstra politivakt og fysiske sperringer foran.

Dette er i Norge 2018. Hvorfor er det sånn, tror du? Jeg er av den mening at det offentlige Norge er så opptatt av å svartmale Israel, at det norske folk får ingen mulighet til å høre sannheten om konflikten.

Landet Israel er jødenes hjemland, og snart bør også våre myndigheter og medier akseptere det og balansere de nyhetene de bringer ut.

Du nevner palestineres rett til å bo og leve i fred. Men hvis de vil leve i fred, må de også gi fred. Den dagen de slutter med sin terror mot jødene, blir det fred. Men de må velge seg et lederskap som ønsker fred.

PLO og Hamas har ingen planer om fred med Israel. Deres planer er full utslettelse av Israel og jødene. Så du forstår at diskriminering er noe annet enn antisemittisme!