– Kunst og kultur er viktig!

– Sarpsborg scene som ressurssenter er et annet eksempel på en kulturell næringsutvikler. Her vil man kunne skape ringvirkninger i Østre bydel, arbeidsplasser for kunstnere, sceneteknikere og annen næring, skriver kultursjef Henrik Eurenius i dette innlegget om den nylig vedtatte kulturplanen for Sarpsborg kommune. Bildet er fra Jesus Christ Superstar på Sarpsborg scene i mars i år med blant andre Ann Christin Elverum (bak) og Jonas Groth. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

– Sarpsborg scene som ressurssenter er et annet eksempel på en kulturell næringsutvikler. Her vil man kunne skape ringvirkninger i Østre bydel, arbeidsplasser for kunstnere, sceneteknikere og annen næring, skriver kultursjef Henrik Eurenius i dette innlegget om den nylig vedtatte kulturplanen for Sarpsborg kommune. Bildet er fra Jesus Christ Superstar på Sarpsborg scene i mars i år med blant andre Ann Christin Elverum (bak) og Jonas Groth. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innlegg Sarpsborgs «kulturplan», eller kommunedelplan for kultur i Sarpsborg 2019-2030, ble vedtatt i bystyret 26. September 2019. Dette er planen som i et 10-års perspektiv nå skal stake ut kursen for hvordan Sarpsborg kommune utvikler og legger til rette for kunst og kultur i byen vår.

Planen er både strategisk i sin tilnærming og har en tydelig handlingsdel med tiltak som vil være med på å utvikle allerede igangsatte satsinger, i tillegg til helt nye tiltak.

Hva kunst og kultur betyr vet alle som har opplevd en fantastisk konsert, scenekunst, eller en kunstutstilling. En opplevelse som gir oss gåsehud, en tåre i øyet, en lykkefølelse som løfter oss fra det hverdagslige. Kunst og kultur er så mye, og betyr så mye. Kultur former oss som mennesker, knytter bånd mellom mennesker, utvikler oss som mennesker, i ytterste konsekvens gir kunst og kultur en retning og mening med livet.

For å kunne møte utfordringer i vårt samfunn, må det tenkes både kortsiktig og langsiktig, og vi må tørre å bruke kunst og kultur strategisk i den tankegangen. Vi må være bevisste på å videreutvikle satsinger som er igangsatt og være våken på nye satsinger som ikke gir målbare resultater med en gang, satsinger som kan skape usikkerhet og føles som risiko.

Jeg mener at kunst og kultur som prioritert satsing, kan være med på å møte fremtidige utfordringer. En gjennomtenkt kultursatsing kan brukes for å skape innovasjon, endring og kreativitet i sektorer som helse og utdanning, og ikke minst i byutviklingen. Kultur som metode og transformasjonsverktøy vil kunne være en katalysator for nye ideer og tanker, som vil kunne skape et bedre samfunn.

I en by er det mange oppgaver, prioriteringer som må gjøres, og en helhet som skal ivaretas. I en prioriteringsdiskusjon er det forståelig at viktige lovpålagte oppgaver i sektorer som oppvekst og helse og velferd prioriteres. Men det er ikke sånn at det ikke finnes lover for kulturfeltet. Problemet for kulturen i et prioriteringsperspektiv er at lovene på kulturfeltet er mer generelle, enn presise.

Henrik Eurenius, enhetsleder kultur i Sarpsborg kommune.

Henrik Eurenius, enhetsleder kultur i Sarpsborg kommune.

Kulturell infrastruktur er helt essensielt for en by i utvikling, og ikke minst en by med ambisjoner. Bygging av nytt bibliotek og utvikling av Sarpsborg scene er milepæler i den satsingen. At kulturplanen retter fokus på en kartlegging av lokaler til lag og foreninger er viktig, for frivilligheten er selve fundamentet i kulturlivet.

Som kultursjef mener jeg bestemt at den neste byggesteinen i det kulturelle byggverket er kulturskolen. Derfor er jeg glad for at kulturplanen er såpass tydelig når det kommer til lokaler for kulturskolen.

I Sarpsborg har Ungdommens kulturhus satt fritidsklubber på kartet nasjonalt, både med e-sport senter og det brede UKM-tilbudet. På kulturskolen er det igangsatt gratis kulturskole, og kulturskole for eldre. På biblioteket syder det av aktivitet og arrangement.

Mye av det som er beskrevet favner bredt og er gratis. Sarpsborg kommune har i den kulturelle grunnmuren (bibliotek, fritidsklubber og kulturskole) et stort potensial for å nå ut til store deler av Sarpsborgs befolkning med opplæring og aktiviteter.

En videreutvikling og satsing på «grunnmuren» vil skape gode møteplasser for inkludering, dannelse og sosialt fellesskap. Sammen med grunnskolen kan vi skape et helhetlig oppvekstmiljø for våre barn og ungdommer. Et miljø med fokus på mestring, kreativitet og fellesskapsfølelse. I tillegg vet vi at et inkluderende og mangfoldig kulturliv vil kunne motvirke fragmentering av mennesker, styrke refleksjon og samarbeid i et demokratiperspektiv.

Kunst og kultur i et næringsperspektiv er et av de store vekstområder både nasjonalt og internasjonalt. Olavs by og vikinger er identitetsskapende og en sterk merkevare. Olavsdagene er derfor et arrangement som vil, om det satses videre, kunne være med på å skape mer næring i Sarpsborg. Sarpsborg scene som ressurssenter er et annet eksempel på en kulturell næringsutvikler. Her vil man kunne skape ringvirkninger i Østre bydel, arbeidsplasser for kunstnere, sceneteknikere og annen næring.

En by som satser på kunst og kultur vil oppfattes som attraktiv å bosette seg i. Den vil tiltrekke seg mennesker med utdannelse og en kompetanse som vil være med på å skape utvikling.

Vi har planen, nå begynner jobben.

Jeg gleder meg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken