Det er gledelig at en politiker tidlig i prosessen tar opp hansken og merker seg at befolkningen i blant andre Kvastebyen er opptatt av hvordan kollektivbusstilbudet forvaltes og hvordan endringer kan påvirke hverdagen for de fleste av oss. All honnør til bystyremedlem i Sarpsborg Høyre, Marit Kildedal, som ønsker samarbeid mellom lokalsamfunn og politikerne. Det forventes at de øvrige politiske partier i Sarpsborg, og Nedre Glomma-regionen for den saks skyld, gjør det samme og forsøker å forstå konsekvensen av forslaget som foreligger. Befolkningen har tiltro til at faktabaserte analyser danner grunnlaget for de respektive beslutninger som da skal fattes i de relevante politiske fora. Det er å håpe at ikke bare de økonomiske aspekter vil styre diskusjonen, men at prinsippet om ens verdinivå i forholdet mellom by og land skal gjelde. På denne måten opprettholdes tilliten til vårt demokratiske system.

Å spå fremtiden og å se hvilke konsekvenser det fremlagte forslaget om å kutte lokalrute 211 kan medføre, er ikke opplagt, men slik vi forstår forslaget fra Urbanet Analyse og Asplan Viak, så får vi en reversering til tidligere system der Høysand og Kvastebyen skal klare seg med skolebusser og langruter. Det er godt gjort at disse konsulentene finner opp gammelt og utbrukt krutt på nytt og ikke ser inn i krystallkula som inneholder argument for miljø, lokale trafikale forhold og konsekvensen av bruken som bompenger medfører for å begrense privatbilismen inn mot bykjernene. Imidlertid skal ikke vi Kvastebyanere være sidrumpa og negative til forslag på endringer, men følgende er vår bastante meningen: Lokalrute 211 Kvastebyen - Kalnes - Råde stasjon er vi i Kvastebyen meget fornøyd med og ønsker på det sterkeste skal bli opprettholdt. Rute 211 var en «genistrek» da den ble opprettet for noen år siden.

Så tilbake til Kildedals innlegg i SA 28. juli. Jeg regner med at miljøargumentene i forholdet mellom det å benytte bil kontra kollektivbusstrasport og konsekvens for våre «ikke-bilister» er såpass opplagt at vi lar dette ligge i denne omgang. Det er to forhold som Marit Kildedal kanskje bør ta en ny runde på. Det ene er at hun skyver ansvaret for å opprettholde dagens rutetilbud over på lokalbefolkningen i Høysand og Kvastebyen ved å argumentere med at «man får ikke optimalt busstilbud, dersom folk ikke tar bussen» og hinter dette mot lokalsamfunnene, og at «...dagens satser er for høye».

Å opprettholde busstilbudet, legge til rette for og å oppfordre til mer bruk av buss ser vi på som et tiltak for å holde bilbruken så lav som mulig i vårt nærmiljø

Odd Henry Pedersen, leder i Kvastebyen Velforening

 

Unyansert er begge disse påstandene selvfølgelig helt riktige. Skal bussen gå så må den brukes, ikke minst av oss i provinsene der bussen går fra, og vi ønsker jo alle sammen en lavest mulig kostnad på transport med buss.

Fra Kvastebyen går bussen én gang hver time og Østfold kollektivtrafikk har helt sikkert god oversikt over hvor mange Kvastebyanere som benytter tilbudet. Imidlertid er det nok ikke rimelig å kreve at bussen skal være fullt lastet fra endestasjonene. Sett i forhold til befolkningsgrunnlaget i Kvastebyen så bør bruksandelen i prosent ikke ligge særlig tilbake i forhold til øvrige påstigningspunkter på denne ruten. Ved egen bruk av bussen til by'n så er det observert variert frekvens av brukere fra de ulike påstigningspunktene, men bussen fyller seg da ganske mye opp underveis.

I en artikkel i SA 26. juli opplyser markedssjef Kjetil Gaulen i Østfold kollektivtrafikk at lokalruten mellom Kvastebyen og Råde stasjon kan vise til vekst. Det ville være synd å legge ned ruter som er i vekst. Skal vi se ensidig på bruksfrekvenser og det økonomiske, så ender vi vel opp med trange ringruter i bykjernene som alltid har fullt belegg. Dette er sannsynligvis økonomens våte drøm. Brukerfrekvens er blant annet en funksjon av vane og tilgjengelighet, og for den oppvoksende slekt kan det være et pensum å ta igjen om de ikke har fått opplæring i å benytte offentlig kommunikasjon. Her har vi som foreldre et stort ansvar. I tillegg kan det være fort gjort å glemme at bussen ikke bare går fra distriktet, men også til distriktet. Området Kvastebyen er vert for «gjester» fra fjern og nær som besitter egne hytter, har båt på marinaene og ikke minst for de byfolka som skal nyte strandlivet på den Kvastebyanske riviera, Feriehjemmet. Dette betyr at de aller fleste av disse benytter bil til/fra Kvastebyen. På sommerstid mangedobles derfor biltrafikken på Kvastebyveien og dette medfører trafikale utfordringer der all trafikk nødvendigvis må gå den samme veien tilbake siden Kvastebyen er en halvøy. Dette betyr at gjester som bor langs rute 211 også har et ansvar for at det er et optimalt busstilbud til befolkningen ved å benytte bussen hyppigere. Kvastebyen Velforening jobber aktivt for å komme med innspill på trafikale løsninger for å minimere risiko for ulykker ved blant annet å opparbeide de omtalte busslommene i samarbeid med grunneiere og foreslå fartsregulerende tiltak. Å opprettholde busstilbudet, legge til rette for og å oppfordre til mer bruk av buss ser vi på som et tiltak for å holde bilbruken så lav som mulig i vårt nærmiljø. Men, går det ingen buss så har vi ikke et alternativ å tilby. Konklusjonen er at det er flere enn den lokale befolkningen som bør ta sin del av ansvaret her. Vi har altså flere bidragsytere som må vise ansvar slik at vi har et optimalt og fremtidsrettet busstilbud.

Dermed oppfordrer jeg alle politikere til å ta bussen på lokallinje 211 fra Særp til provinsene Høysand/Kvastebyen

Odd Henry Pedersen, leder i Kvastebyen Velforening

 

Kjøpes bussbilletten via mobilen koster den oss 30 kroner og til hvor som helst i Østfold, og den er gyldig i 1 time og 50 minutter. Dette betyr at en Kvastebyaner kan ta bussen til by'n, handle i sentrum, innløse en resept på apoteket, kjøpe en god rødvin på polet og så ta en kopp kaffe med en venn, for så å ta bussen tilbake innenfor tidsrammen. Alternativt kan byfolka ta bussen til endestasjonen, ta et bad i vakre Skjebergkilen, hvile blikket på lettkledde medbadende og for så å vende tilbake til Særp innenfor omtalte tidsramme. Dette krever litt fart i svingene, men med god motivasjon så mestres det utroligste. Eller kan han/hun ta bussen for et besøk/konsultasjon på sykehuset på Kalnes og i tillegg anføre på regnskapet at man slipper å betale for parkeringen. Eller man kan reise til Råde stasjon, som er krysningspunkt for korresponderende busslinjer mot Oslo/Gardermoen, for mer sofistikerte opplevelser i inn- og utland. Vær da klar over at kostnadsnivå på disse bussene er «way off» det vi har i Østfold. Dette betyr, kjære politiker, at de aller fleste av oss har økonomi som ikke bør være begrensende for å benytte buss som alternativ til bil.

Dermed oppfordrer jeg alle politikere til å ta bussen på lokallinje 211 fra Særp til provinsene Høysand/Kvastebyen, så over Kalnes og til Råde stasjon for å få ny innsikt i distriktet vårt, få noen nye menneskelige relasjoner underveis og se hvilke fordeler og ulemper som lokalsamfunnene kan påføres om denne lokallinjen blir borte. Gi meg gjerne en melding, så slår jeg meg med og så får vi se om dette kan bringe oss nærmere mot et felles mål om gode tilbud til alle, uavhengig om de bor sentralt eller i mindre bebodde områder. Turen kan ta sin tid, så jeg vil anbefale niste som kan deles underveis. Kunne dette være en praktisk tilnærming til «samarbeid mellom lokalsamfunn og politikere», eller hvordan hadde bystyrerepresentanten tenkt seg dette gjort i praksis?

Igjen: takk til Høyres Marit Kildedal for respons og meninger.