LO og NHO vil styrke yrkesutdanningen i Viken

Av
DEL

YrkesutdanningMange tusen elever blir berørt av de nye inntaksreglene til videregående skole og formidling av læreplasser. LO og NHO støtter løsningen med inntak etter geografi.

Nå er det høring på nye inntaksregler til videregående skole. LO og NHO støtter løsningen hvor søkerne tas inn i skolen som ligger nærmest der de bor, men også at søkerne har mulighet til å søke ledige plasser i hele fylkeskommunen. Dette er viktig for å hindre frafall og at flere elever fullfører og består videregående opplæring.

Politikerne må velge en løsning som gir et tettere samarbeid mellom skole og arbeidsliv. Vi mener også at Yrkesopplæringsnemnda må få en sentral plassering i Viken.

Valgmuligheter og skoletilbud er viktig også for bedriftene. Vi har sterke kunnskapsklynger i Viken, for eksempel Viken, for eksempel prosess og kjemi i Sarpsborg og digitalisering i Halden. Opplæringen blir mer arbeidsrelevant når de videregående skolene knyttes tettere til kunnskapsklyngene.

Vi trenger en større bredde av fagarbeidere innenfor fag som betongarbeiderfaget, kokkefaget, baker- og konditorfag, malerfaget og frisørfaget. Dessverre er det slik at det ikke alltid er nok elever til å starte opp en klasse i disse fagene. Derfor vil en løsning hvor en rekrutterer elever fra hele Viken sikre at flere får opplæring i yrker som bedriftene trenger.

LO og NHOs modell gir også en god mulighet for å etablere temaskoler i samarbeid med partene i arbeidslivet som kan skape gode kunnskapsmiljøer med moderne skoleverksteder. Det vil også styrke skoler som vil lage ungdomsbedrifter i samarbeid med Ungt Entreprenørskap. Vi mener vår løsning vil bidra til at flere elever fullfører og består videregående skole i Viken.

LO i Østfold og NHO Viken Oslo vil at flere skal ta fagbrev, skriver Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold, og Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo, i dette innlegget.

LO i Østfold og NHO Viken Oslo vil at flere skal ta fagbrev, skriver Ulf Lervik, LOs distriktssekretær i Østfold, og Nina Solli, regiondirektør NHO Viken Oslo, i dette innlegget. Foto:

En god læretid i bedrift gir elevene de ferdigheter som skal til for å møte bedriftenes behov for kompetent arbeidskraft. For å få til en god match mellom elev og lærebedrift sendes i dag en rekke elever mellom Østfold, Buskerud, Akershus og Oslo. Disse fylkene er i praksis ett arbeidsmarked. Derfor mener LO og NHO det er naturlig å se det videregående tilbudet i Viken og Oslo i sammenheng.

Hvert år vedtar fylkeskommunen hva slags opplæringstilbud som skal tilbys. Kunnskap om arbeidslivets behov er en viktig del av beslutningsgrunnlaget. Gjennom Yrkesopplæringsnemda jobber partene med å utvikle fag- og yrkesopplæringen og gir innspill på fremtidig behov for faglært arbeidskraft. Hensikten er at opplæringstilbudet skal stå i forhold til antall læreplasser. Hvis Yrkesopplæringsnemnda skal være regionens viktigste politiske redskap for utvikling av fag- og yrkesopplæringen, må nemnda ha vedtakskompetanse slik som i Rogaland.

Yrkesopplæringsnemnda må plasseres sentralt i fylkeskommunens organisasjon, slik at den kan oppfylle sitt mandat og intensjon i opplæringsloven.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags