Fremskrittets pris?

Ap-politiker Finn Arne Solberg engasjerer seg også i veisaken på Hafslund. Han mener det fortsatt vil være godt grunnlag for næringsaktivitet i området selv med et nytt veisystem. (Foto: Johnny Helgesen)

Ap-politiker Finn Arne Solberg engasjerer seg også i veisaken på Hafslund. Han mener det fortsatt vil være godt grunnlag for næringsaktivitet i området selv med et nytt veisystem. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSom en legmann i det politiske landskapet i Sarpsborg har jeg hatt gleden av å stå på den siden som ofte har flertallet i saker. Det kan være en glede hvis flertallet har rett. Så oppfatter jeg at flertallet også må stå til ansvar for de beslutninger som tas. Det kan jo være at det ikke alltid passer mindretallet å slutte opp om flertallets vedtak. Slik fungerer jo demokratiet.

Så er vi i en tid som jeg mener er tiden for de store samferdselsprosjekter. Vei og bane er i støpeskjea som fremtidens Sarpsborg. Det tvinger de som har fått folkets tillit til å tenke fremover og kanskje også ta avgjørelser som kan gå utover dagens innbyggere. Da er det også slik at det må tenkes langsiktig og handles i dag.

Jernbane har vært og er en meget het potet i samfunnsdebatten, og mange hiver seg på denne. Så er det også en del som ønsker å reversere allerede fattede vedtak nasjonalt lokalt i Sarpsborg. Fra mitt ståsted er det å snu et nasjonalt vedtak på dette området det samme som å fortsette min kamp mot Viken – det vil si lite fornuft i å bruke energi på et nasjonalt vedtak som er utprøvd alle veier.

Da må jeg bare innse at min mening har kommet i mindretall. Parallellene til utbyggingen av jernbane er ganske like; vedtaket er nasjonalt, med store innvirkninger på samfunnet lokalt. Så kan motstandere av det vedtaket valfarte til Stortinget for å få referert det samme vedtaket som ligger fast. Nei, det skal ikke bygges jernbane rett til kontinentet. Dette er en nasjonal satsing som ligger i triangelet på det sentrale østland, og skal knytte sammen dette til ett område som skal kunne nå hovedstaden på en rimelig tid med ett kollektivt reisemiddel.

Så da må vi forholde oss til at det skal til Fredrikstad før toget skal inn i Sarpsborg. Så da er det ikke en høyhastighetsbane til kontinentet vi diskuterer.

Vi i Solbyen må da tenke hvordan skal vi forholde oss til de nasjonale vedtak, og gjøre det så skånsomt som mulig for byens innbyggere. Her får vi hjelp av en drøss lokale krefter som ganske kjapt har omskolert seg til planleggere og jernbanespesialister, og de mener at fagfolkene på dette område gjør mange feil.

Nå er jeg verken spesialist på jernbane eller vei, men begynner å tru at jeg har vel så god kunnskap som enkelte av våre lokale selvutnevnte og selvlærte spesialister.

Som ihuga sosialist tenker jeg at de kollektive løsninger er best for samfunnet, og våre felles løsninger vil noen ganger helt klart sette mine personlige og private behov bak samfunnets behov.

Jeg blir i denne ukas store debatt om veiutbyggingen litt flau over mine kollegaer i lokalpolitikken.

Enkelte har «plutselig» oppdaget at veiutbyggingen på østsiden av byen kan bety noen forandringer i dette området. Plutselig kan dette bety at lokale næringer kan bli flyttet på. Da må jeg innrømme følgende: Enten har noen sovet meget godt når planen «Nedre Glomma» har blitt lagt frem, eller så bedrives det aktivt overlagt villedning av byens befolkning. Så skal jeg skynde meg å si at planene som ble luftet nå har blitt mer konkret enn ved forrige gjennomgang, men allerede da gikk det klart frem at lokal næring ville måtte vike for vei.

Så kan vi velge om vi legger vekt på samfunnets behov eller enkeltpersoners behov, og i denne sammenheng har vi jo et viktig utsalgssted for mat. Så skal jeg overhodet ikke fornekte at også jeg er og har vært kunde hos Rich, som nesten blir «symbolet» i denne saken. Jeg trur også at jeg kan bli kunde hos Rich hvis de flytter noen hundre meter, jeg trur også at potetstappe vil smake like godt der.

Så er de fleste oppgående mennesker klar over at både spisesteder og bensinstasjoner i området ligger der de ligger fordi det er mye trafikk forbi. Ingenting tilsier at trafikken blir vesentlig mindre i et nytt veisystem, så det å tro at det ikke er grunnlag for næringen etter en omlegging av trafikken er i overkant korttenkt. Som en av natur skeptisk til «markedskraft» blir jeg oppgitt over at mine politiske venner på høyresiden plutselig nå ikke har tro på sitt eget hovedmantra – markedskreftene styrer.

I sak veiutbygging på østsiden av byen ville det selvfølgelig vært for oss som bor der en mye bedre løsning at en ny vei kunne bli bygget, gjerne da på utsiden av det området vi bor i.

Men for ordens skyld ville ikke det ha hjulpet lokal næring på Hafslund overhodet å lede trafikken et annet sted, fordi det er trafikken som gjør det mulig å ha næringen der. For oss som bor på østsiden av Solbyen hadde det vært en god mulighet til å gi våre boområder en mye bedre hverdag; et område som i dag er preget av en altfor stor gjennomgangstrafikk ville blitt en idyll hvis vi la hovedåra mellom nord, syd og øst i Viken på utsiden.

Finn Arne Solberg

Solbyen Øst

Finn Arne Solberg

lokalpolitiker for Arbeiderpartiet

Sarpsborg

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags