Slik kan kommunene bidra til det grønne skiftet

Av
DEL

LeserbrevNorge skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Både private og offentlige virksomheter må bidra til en grønn omstilling der utslipp kuttes, avfall minimeres og vi omstiller til miljøvennlig transport. Da må vi tenke miljø og bærekraft fra start.

Kommunene er store innkjøpere av varer og tjenester. Det ligger enorm forbrukermakt i hvordan kommunene bruker disse midlene. Gjennom en bevisst strategi, der sirkulær økonomi og bærekraft står i sentrum, kan kommunen gjøre en stor forskjell.

Gjennom å bruke sin innkjøpsmakt kan kommunene stimulere til grønn verdiskaping, innovasjon og grønne arbeidsplasser. I tillegg til å være en stor forbruker av varer og tjenester, er de blant Norges største utbyggere av infrastruktur og leverandør av tjenester. Det er derfor svært viktig at de satser på bærekraftige løsninger og tiltak for kommunale tjenester og bygg, slik at de bidrar til at Norge når ambisiøse mål innenfor klima og miljø.

Alt kan ikke gjøres av det offentlige. Kommunene må arbeide med holdningsendringer overfor innbyggerne på miljø og bærekraft for å legge til rette for økt innovasjon, gjenbruk og resirkulering.

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Våre medlemmer er sentrale fagfolk i den nødvendige transformasjonen verden nå er inne i - det som omtales som det grønne skiftet. Vi bidrar med teknologi og løsninger. Fagfolk, befolkningen og politikere må jobbe sammen for en bærekraftig utvikling.

Som velger har du innflytelse over hvordan de neste årene vil bli i din kommune.

Før du tar valget, spør hvilke planer din kommune har for å bli mer miljøvennlig og legge til rette for grønn næringsvirksomhet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags