Kampen for naturen

Av
DEL

VindkraftI april kom NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, der hele Skjebergdalen og et stort område fra Varteig i nord til Ingedal i sør blir pekt på som et område der det er gode produksjonsvilkår for vindkraft.

En måned senere kom FN-rapporten som forteller oss at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene.

De Grønne er naturligvis for en storstilt satsing på fornybar energiproduksjon, men ikke på bekostning av viktige naturområder. 

Østfold er et av landets tettest befolkede regioner og vi kommer til å bli flere. Bevaring av naturen her vil derfor bli desto viktigere.

De fysiske inngrepene i naturen ved slike anlegg er enorme, blant annet skal det anlegges en 5-6 meter bred grusvei med et ryddebelte på 10 meter gjennom hele området. Hver turbin ruver opptil 150 meter over bakken og har fundamenter på 10 x 10 meter og det skal anlegges en planert oppstillingsplass ved HVER turbin på opptil 4 mål!

I den regionale planen for vindkraft i Østfold fra 2012 brukes begrepet «relativ villmarksnatur».

Man kan kanskje ikke sammenlikne Skjebergdalen med Øvre Anarjohka nasjonalpark, men viktigheten for befolkningen som blir berørt er like stor.

Dette er vår villmarksnatur!

Ikke bare blir opplevelsen av å bevege seg i naturen blir sterkt redusert av å se 150 meter høye mastodonter over tretoppene og av at fuglekvitter erstattes av summingen fra vindmøller – det kan ha store konsekvenser for det naturlige økosystemet, som tross alt danner selve livsgrunnlaget vårt.

Området er en del av område 3 i den tematiske analysen og betegnes av miljødirektoratet som et viktig område for oppnåelse av regionale bestandsmål for gaupe. Det er også innenfor forvaltningssonen for ulv og vurderes generelt som et område av svært høy verdi for rovdyr. NVE velger å se bort fra alt dette og foreslår området som godt egnet for vindkraftproduksjon i forslaget som har høringsfrist 1. oktober. 

Vi i De Grønne vil gjøre det vi kan for å stanse utbyggingsplanene for Skjebergdalen og omegn, og oppfordrer organisasjoner og enkeltpersoner til å si ifra til NVE at dette er et område som bør vernes fra utbygging.

Vi sier JA til naturen, og håper så mange som mulig støtter Miljøpartiet De Grønne i dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags