Hvor lenge har vi råd til å la de forfalle?

Det er et etterslep på vedlikehold av fylkesveier, skriver Camilla Ryste i NAF. Bildet viser fylkesvei 601, Vedalveien i Skjeberg, en marsdag i 2017. (Foto: Jarl M. Andersen)

Det er et etterslep på vedlikehold av fylkesveier, skriver Camilla Ryste i NAF. Bildet viser fylkesvei 601, Vedalveien i Skjeberg, en marsdag i 2017. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

FylkesveieneSmale, svingete veier. Ras. Sideterreng som forårsaker dødsulykker. Økt trafikk, men ingen tilsvarende økning i bevillingene på statsbudsjettet. Det er realiteten på mange norske fylkesveier.

Det bygges mer vei, forfallet på riksveiene minker, og viktige bane- og kollektivprosjekter får penger i statsbudsjettet. Dette er bra og viktige tiltak. Men det mangler noe: Fylkesveiene.

Det begynner å bli en stund siden det borgerlige flertallet på Stortinget våren 2018 vedtok en belønningsordning der fylker som forplikter seg til bedre veivedlikehold kan få statlige kroner i belønning. Stortingsrepresentantene i regjeringspartiet Høyre fulgte opp med leserinnlegg landet rundt, hvor de lover at de nå gjør «ytterligere grep for å redusere etterslepet».

Vi ble derfor overrasket og skuffet da vi leste statsbudsjettet for 2020. Den lovede belønningsordningen presenteres med en pott på 100 millioner kroner neste år. 100 millioner kroner når vi vet at det kreves 80 milliarder kroner bare for å ta igjen etterslepet på vedlikehold. Skal i tillegg fylkesveiene oppgraderes til akseptabel standard, trengs det 600 milliarder kroner. Sett opp mot disse tallene er belønningsordningen slik den nå fremstår nå nesten meningsløs.

Heller ikke til rassikring monner pengene som ligger i neste års budsjett. Regjeringen vil bruke om lag 1,9 milliarder kroner på rassikring, omtrent på linje med bevillingene i år. Altså ikke den satsingen på rassikring som NAF har etterlyst. Pengene som settes av til rassikring er en dråpe i havet. Det koster opp mot 50 milliarder kroner å utbedre alle raspunkt med middels og høy faregrad.

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. (Foto: NAF)

Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF. (Foto: NAF)

Vi vet at trygge lokalveier er viktig for folk på hverdagsreisen. NAFs trafikantbarometer for 2019, den mest fullstendige undersøkelsen av nordmenns holdninger og handlinger i trafikken, viser at vedlikehold av eksisterende veier er på toppen av folks liste over hva politikerne bør prioritere. Vedlikehold kommer langt foran utbygging av nye veier når folk blir spurt om hva som er viktigst.

Spørsmålet er hvor lenge vi må vente for å se en kursendring der behovet for opprustning av eksisterende veinett tas på alvor. Mange som i dag kjører med hjertet i halsen på farlige lokalveier har ikke tålmodighet til å vente særlig mye lengre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags