Svar til Jan Inge Haltbakk

Andreas Lervik, gruppeleder for Østfold Arbeiderparti. (Foto: Jarl M. Andersen)

Andreas Lervik, gruppeleder for Østfold Arbeiderparti. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

JernbanesakenI et leserbrev maler Jan Inge Haltbakk (Frp) opp et merkelig bilde av jernbanediskusjonen i fylket og byen vår. Dette må kommenteres noe.

Haltbakk skriver at ny jernbane gjennom Østfold skulle bygges for høyhastighetstog. Ja, det er riktig at vi hadde «Høyhastighetsutredning» hvor toget skulle gå fort og hvor det skulle gå relativt rett. Målet var også at det skulle ha færrest mulige stopp i Østfold.

Denne utredingen ble lagt bort og man jobber ikke lenger med dette. Vi jobber nå med traseen for InterCity-togene. Dette med bakgrunn i InterCity-utredningene, og etter hvert også både statlige og lokale InterCity-vedtak, som blant annet sier at den nye dobbeltsporede jernbanen skal gå igjennom byene. Sammenlignet med en høyhastighetsbane som vi altså ikke skal bygge, ja så vil IC-toget bruke noe mer tid. Samtidig vil IC-toget betjene alle byene noe et høyhastighetstog ikke ville gjort.

Basert på tanken om en høyhastighetsbane gjennom Østfold, så påstår Haltbakk at vi har mistet noe. Det har vi ikke. Det er feil. Med den utbyggingen vi nå står overfor så får vi faktisk noe. En ny dobbeltsporet jernbane. En jernbane som blir bedre enn i den vi har i dag. Vi får redusert reisetid og vi får sentrumsutvikling.

Videre påstår han at vi mister muligheten til å få mer gods over på bane. Dette er direkte feil og det tendere til å være løgnaktig å tegne et bilde av at godset i framtiden ikke kan gå på jernbanen igjennom Østfold. InterCity-utredningen legger jo nettopp opp til at det skal kunne kjøres godstog på denne nye jernbanen igjennom hele døgnet. Det er bra. Vi er alle for at mer gods over på jernbanen. Med den nye IC-løsningen i Østfold legges det opp til dette og ikke noe annet.

Haltbakk mener at den nye InterCity-linja er en «Ap-jernbane» og at de har kjempet hardt mot denne. Han skriver også at her har man godt på tvers av folkeviljen. Vel, folkeviljen er nok flerdelt, og har man noen som mener som Haltbakk, ja, så er det nok mange som også mener forslaget man nå jobber etter, også har en del ved seg.

Jeg skal ikke falle i grøfta til Haltbakk og påberope å vite alt hva folket mener. Men det jeg står for, og det vårt parti mener, har nok noe mer støtte ute blant folk enn hva Haltbakk synes å tro.

Haltbakk skriver videre at ved «… et nytt politisk flertall i Sarpsborg kan Frp […] få omgjort Ap-vedtaket og kreve utredning av rett linje-alternativer…» Jeg tenker at det man i så fall får til, er en stans av det pågående prosjektet. I Fredrikstad.

Det er nemlig det man oppnår på vegne av Sarpsborgs befolkning. Forresten, man får til en ting til: En ny Sarpsbru, som blant annet vil være finansiert med bompenger som Frp for tiden tydeligvis er for (i hvert fall på Sarpsbrua), vil vi også kunne se langt etter. Hverken mer eller mindre. Jeg tenker at det hadde vært en hyggelig gest overfor velgerne å påpeke også dette. Men det passer det selvfølgelig ikke for Haltbakk å skrive. Antakeligvis av en eneste grunn - det passer ikke inn i den fortellingen han forsøker å selge til velgerne. At jernbanen stopper i Fredrikstad, fordi Frp med flere stopper de planprosessene som går i Sarpsborg nå, ja, det er ikke særlig salgbart. Også jeg ser det poenget.

I sitt leserbrev raljerer han videre om en jernbane vil rasere byen vår og trekke sammenligninger tilbake til tiden da Sarpsborg ble flyttet til Fredrikstad. Et poeng i dette, som det er viktig å ta med seg, er at utbyggingen av fylkesvei 109 også vil føre til innløsing av boliger og at mange av disse vil måtte rives. Men i Haltbakks verden er en bolig som går tapt til en vei tydeligvis av mindre verdi, og interesse, enn en bolig som går tapt til jernbanen. For meg er dette helt likt.

At noen må flytte fra boligen sin fordi samfunnet har store infrastrukturprosjekter pågående er leit for de det gjelder. Det skal vi ikke underslå. Det skal vi ha med oss i vårt arbeide. Men, litt edruelighet må vi tross alt ha med oss når vi politikere diskuterer. Det vil gå boliger og næringseiendommer tapt også hvis man skal bygge ett jernbanespor tvers over Rolvsøy, men det er ikke så viktig for Haltbakk å skrive. I hans verden er ting nemlig sort og hvitt. Alt han står for er bra og har ingen negative konsekvenser. Alt det vi andre står for, er bare bedrøvelse.

Ham om det.

I nedre Glomma ønsker Arbeiderpartiet å bygge både nye veier og en ny jernbane. Det koster. Vi ønsker å bruke jernbanen og den nye stasjonen i Sarpsborg til utvikling av både kommunen og av bysentrum. Vårt mål er altså så langt unna den beskrivelsen Haltbakk forsøker å tegne som det nesten er mulig å komme.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags