Mindretallet må bøye seg for flertallet

Av
DEL

VikenStortinget har gitt de nye fylkene et stort ansvar, for Viken snakker vi om et budsjett på nesten 13 milliarder kroner og nær en fjerdedel av Norges befolkning. Fylkestinget får ansvar for viktige områder som blant annet videregående skoler, næringsutvikling, kollektivtrafikk og samferdsel.

Det er Stortinget som har bestemt den nye fylkesinndelingen. Ikke bare én gang, men to ganger av to ulike storting. Det indikerer at dette er en beslutning som det har vært arbeidet grundig med.

At ikke alle er enige i denne beslutningen kommer sterkt til uttrykk i mediene. I Norge holder vi demokratiet høyt i hevd. Det innebærer at mindretallet må bøye seg for flertallet når en beslutning er tatt og fortsette arbeidet for felles sak.

Det er derfor oppsiktsvekkende at sentrale politikere som ønsker å bli valgt inn i Viken fylkesting hevder at de vil bli kvitt Viken så raskt som mulig og beholde dagens tre fylker.

Hvordan skal de makte å jobbe konstruktivt for å finne løsninger for Viken og fremtiden? Erfaringsmessig fører ønske om selvødeleggelse til at organisasjoner mister posisjoner, kompetente medarbeidere, markedsandeler og oppdrag.

Dette er stikk i strid med det samfunnsoppdraget fylkestinget er gitt. Det bør være en selvfølge at de som skal bekle fylkets viktigste posisjoner går til arbeidet med energi og fremtidstro og sammen jobber for noe de tror på!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags