«I Østfold ser vi en europeisk påvirkning nesten uansett hvor vi er»

«I Østfold ser vi en europeisk påvirkning nesten uansett hvor vi er. Stedsnavnet Tarris, eller Foster terrace som boligene i dette området egentlig het, er ett eksempel på stedsnavn med et europeisk opphav», skriver Andreas Lervik i dette innlegget. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

«I Østfold ser vi en europeisk påvirkning nesten uansett hvor vi er. Stedsnavnet Tarris, eller Foster terrace som boligene i dette området egentlig het, er ett eksempel på stedsnavn med et europeisk opphav», skriver Andreas Lervik i dette innlegget. (Foto: Vetle Granath Magelssen)

Av

Andreas Lervik (Ap), leder av Østfold fylkeskommunes nærings- og kulturkomité, skriver om det europeiske kulturarvåret 2018 i dette leserbrevet.

DEL

Det europeiske kulturarvåret 2018«Typisk norsk – ikke bare norsk» har vært slagordet når vi i hele 2018 har markert det europeiske kulturarvåret i Østfold.

Som et av få fylker har vi her i Østfold i år hatt fokus på vår felles kulturarv: Hvorfor er vi østfoldinger slik vi er, hva har påvirket oss, hva er vi stolte av, hva verdsetter vi, har vært sentrale spørsmål man har reflektert over.

Gjennom en serie av arrangementer har derfor både vår nære og vår fjerne kulturarv blitt satt under lupen.

For typisk østfoldsk er ikke bare østfoldsk. Det er både norsk og europeisk i tillegg

Andreas Lervik

I Østfold ser vi en europeisk påvirkning nesten uansett hvor vi er. Stedsnavnet Tarris, eller Foster terrace som boligene i dette området egentlig het, er ett eksempel på stedsnavn med et europeisk opphav.

Hollenderen og Cicignon kan være to andre eksempler. Vi har i dag en eksportrettet industri, en industri som tradisjonelt alltid har vært sterkt influert av verden utenfor oss.

Vår handel med Europa har alltid vært stor. Dette finner vi blant annet igjen i vår blomsterfauna, hvor vi finner ballastblomster fra fjerne steder, i nær sagt alle havnebyene våre.

Vi må ta med oss det tidligere generasjoner har gitt oss, det være seg Jacob Wilses misjonering om hagebruk for «pryd og nytte».

Eller Engebret Soot sitt arbeid med å bygge en av den tidens viktigste infrastrukturprosjekter, Haldenkanalen. Kanaliseringen av Haldenvassdraget ble gjort for å fremme treforedlingsindustrien. Verken mer eller mindre.

Andreas Lervik (Ap), leder av Østfold fylkeskommunes nærings- og kulturkomité.

Andreas Lervik (Ap), leder av Østfold fylkeskommunes nærings- og kulturkomité.

Vi glemmer fort steinkunsten vår, som forteller oss at her i Østfold har det bodd østfoldinger siden steinalderen.

Steinhoggerindustrien er også et kapittel som godt kan løftes både opp og fram. Og på samme måte som at våre forfedre har lagt igjen sine spor, sine føringer, ja så legger dagens generasjoner igjen sine.

Det moderne Østfold er et innovativt og framtidsrettet fylke.

Våre moderne byer, vårt næringsliv, vår måte å bo og leve på vil etter hvert også bli en del av kulturarven. Det er derfor viktig at vi gjør dette rett. Vi må sørge for at vi tar vare på det vi har, samtidig som vi former vår samtid og gjør den klar for framtid.

Vi må ta i bruk våre kulturminner. Gjennom bruk får vi det beste vernet. Samtidig må vi forme det nye vi skaper på en sånn måte, at det gamle ikke overkjøres av det nye.

Vi må huske på at levende kulturmiljøer bidrar til økt velferd i lokalsamfunn i form av økt sysselsetting og verdiskaping.

Vi østfoldinger vet at fred er en skjør konstruksjon. Alle våre forsvarsverk, fra folkeborger og festninger til moderne kystvernfort, minner oss om hva som har vært. Det skal de fortsette å gjøre - vi skal ikke ta freden for gitt.

Det er derfor et lite paradoks, at samtidig som det i Norge akkurat er blitt avholdt en av de største militære øvelsene i nyere tid, så markerer vi i år også at det er 100 år siden en av de verste krigene verden har sett, opphørte.

Den 11.11.1918 klokken 1 minutt over 11, opphørte kampene på slagfeltene i Europa - og 1. verdenskrig var over. Denne viktige dagen i vår felles europeiske historie vil bli markert over hele Europa, også her i Østfold.

På krigskirkegården i Gamlebyen i Fredrikstad vil det holdes taler, kransenedleggelse og musikk. Ta deg gjerne en tur, du er herved invitert.

Min oppfordring er at denne dagen blir en dag for ettertanke. Over vår felles kulturarv, over hva vi gir fra oss til framtidige generasjoner.

La oss sammen avlevere et samfunn til framtidige generasjoner som fortsatt har latt seg influere av andre kulturer, samtidig som det har ivaretatt våre egne særegenheter.

For typisk østfoldsk er ikke bare østfoldsk. Det er både norsk og europeisk i tillegg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags