Å bygge god distriktspolitikk er godt for oss som bor i Sarpsborg og Østfold

Høyre-trioen Ingjerd Schou (bildet), Tage Pettersen og Harald Rønneberg svarer her på innlegget som Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti hadde på trykk i SA 20. februar. (Foto: Thomas Andersen)

Høyre-trioen Ingjerd Schou (bildet), Tage Pettersen og Harald Rønneberg svarer her på innlegget som Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti hadde på trykk i SA 20. februar. (Foto: Thomas Andersen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Svar til Therese ThorbjørnsenTherese Thorbjørnsen (Ap) gjør oss visitt 19.2. Ikke vet vi hvor hun og Ap har vært når statsbudsjett har vært behandlet de siste år, men hennes påstand om kutt i kommuneøkonomi er feil. De blir ikke mer rett om man legger seg på en retorisk linje uten hold i det reelle. Arbeiderpartiet fortsetter med sin kreative historiefortelling om kommuneøkonomi.

Den gjennomsnittlige realveksten i frie inntekter per innbygger er større under denne regjeringen. Det har aldri vært færre kommuner på ROBEK-listen, resultatet i kommunene er bedre enn på lenge.

Også i 2018 leverte vi et godt kommuneopplegg, med realvekst i frie inntekter på 4,6 milliarder. Det merkes i Sarpsborg. Ved å styrke kommunebudsjetter er det mulig å tilgodese helsestasjonen, frivillig arbeid, med mer.

Sarpsborg ville ikke se på kommunestruktur, endog det kunne gitt bedre attraktivitet med hensyn til etablering av nye arbeidsplasser og bedre velferdstjenester. Det er langt igjen til at Sarpsborg blir for stor eller akkurat passe. Verden er endret, men Thorbjørnsen vil stå stille.

Det er vel verdt å minne om at færre og større fylkeskommuner gir et større lokalt og kommunalt armslag. Det ønsker ikke Thorbjørnsen. Nærhet handler ikke utelukkende om fysisk nærhet. Tjenestene er bare ett tastetrykk unna. Og det er grunn til å spørre om Thorbjørnsen tror at Fylkeshuset har vært nedrent av innbyggerne? Mange arbeidsplasser vil fortsatt være i Kulåsparken.

For Høyre er ikke distriktspolitikk det samme som sentrale overføringer. Ved å legge til rette for nye arbeidsplasser i privat regi vil dette nettopp bringe nye innbyggere og nye friske kroner til Sarpsborg. Da Rønneberg var saksordfører i Sarpsborg for samfunnsplanen så ble den enstemmig vedtatt. Løper Thorbjørnsen fra dette vedtaket allerede nå?

Planen sier at Sarpsborg innen år 2030 skal oppnå 6.000 flere arbeidsplasser (1,5 prosent økning per år) og 9.000 flere innbyggere (1,2 prosent økning per år). Dette betyr flere i arbeid og at Sarpsborg ikke forblir en lavinntektsby. Det betyr mindre behov for statlige midler.

Høyre vil skape vår nye fremtid, et moderne Sarpsborg og ikke sutre over manglende statlige overføringer.

Høyre og Solberg-regjeringen tok over etter en regjering som så på en forandret verden. Strukturen i politiet, kommunene og offentlig sektor var tilpasset en virkelighet som ikke lenger fantes. Reformene var overmodne innen politiet, kommunestrukturen, og behov for digitaliseringen av offentlig sektor for å føre Norge inn i fremtiden.

Politiet i region øst får 282 flere stillinger. I 2019 får de nye 31 stillinger. Det merkes i hele Østfold. Kriminalitetsbildet har endret seg, og vi anbefaler kontakt til politistasjonen i Sarpsborg og hører deres erfaringer. Fortsatt utfordringer, men god utvikling.

Etter år med forfall på vei og bane, investeres det nå over 1.000 milliarder kroner. Alliansen mellom Ap, SV, Rødt, Sp og MDG er det verste som kan skje Sarpsborg. Det blir nei til veier, nei til lokale arbeidsplasser, nei til EØS, og ja til økte skatter og avgifter. Ap må samarbeide med SV og MDG, som har foreslått hundremilliarderkronerskutt til vei, og milliardøkninger i bompenger. Og det er verdt å merke seg at Borregaard eksporterer 90 prosent av sin produksjon og 50 prosent av dette i EØS-området. Uten en EØS-avtale kan vi love at arbeidsplassene på bedriften ville fått krevende tider. Er det virkelig det Arbeiderpartiet vil sette i spill?

Og hvis ikke Thorbjørnsen har sett det, så har altså ikke Arbeiderpartiet foreslått reversering av flypassasjeravgiften i sine alternative budsjetter.

Høyre slipper til private i utførelse av offentlige tjenester. Bestillingen er fra kommunen, og tilsyn skjer fra det offentlige. Lovpålagte velferdstjenester er det offentliges ansvar. Vi tror på mangfoldet og at flere slipper til i utførelsen. Er det virkelig slik at Thorbjørnsen vil avvikle de private barnehagetilbud, stoppe privatpraktiserende leger, stoppe alternative og private skoletilbud, med mer?

Det vil være oppsiktsvekkende og sikkert noe innbyggerne i Sarpsborg er tjent med å vite før valglokalet åpner i september.

Til slutt minner vi Thorbjørnsen og Arbeiderpartiet på biodieselavgiften Ap-regjeringen innførte i 2009. Resultatet var avvikling av en bedrift, arbeidsplasser i Thorbjørnsens nærområde, eller kuttene innen samferdsel Aps samarbeidspartier foreslår, og Aps forslag om innføring av økte skatter og avgifter, nettopp ikke er det verken bedrifter eller folk trenger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags