Det er klart at det nøttær i Sarp!

Marit Kildedal, 3. kandidat for Det Rette Parti. (Foto: Johnny Helgesen)

Marit Kildedal, 3. kandidat for Det Rette Parti. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
DEL

Valg 2019Noen får det til å fremstå som om det ikke nøttær å få utredet en jernbanetrasé i rett linje i Sarpsborg.

Det er klart at det nøttær!

Det er mange eksempler på hva lokale velgere kan får til, se bare til Drammen, Hamar og Horten.

Noen av våre politikere slår seg for brystet og fnyser av «ensaks-partier». Da har de forstått lite av lokaldemokratiet. Når det kun er detaljer som skiller mellom politiske parti, når velgerne får inntrykk av samrøre og kameraderi mellom politikere og administrasjon, når det ikke stemmes prinsipielt på synlige og viktige saker, så blir folk lei.

De blir lei politikere som «vet bedre» enn sine velgere, som ikke har øret til bakken og får med seg hva som skjer.
Når folk er lei så skjer to ting: Enten gidder de ikke å stemme, eller så stemmer de på folk som ønsker å forandre ting.

Ensakspartier blir av den politiske eliten ofte kalt protestpartier, og det er kanskje riktig. Velgerne protesterer mot det de oppfatter som unnfallenhet og arroganse blant folkevalgte. Velgerne finner et parti som taler deres sak, og ofte blir de større partiene etter hvert (motvillig) tvunget til å ta stilling til det som det protesteres mot.

Bompenge-«opprøret» er et skoleeksempel på dette. Et tilsynelatende ufarlig ensaks-parti kan i realiteten velte etablerte politiske konstellasjoner i mange av storbyene våre, og det har halvert oppslutningen til et helt politisk parti.

Det er folket, med sin stemmerett, som velger politikerne, og når politikerne ikke lenger vil høre på folket, så viser velgerne at de vil ha makta over på andre hender.

På denne måten blir saker tatt opp til nye behandlinger, det skapes nye politiske partier og nye politiske allianser.

Det blir sagt at av de tre partiene i bystyret som er mot å utrede rett linje-alternativet (Ap, SV og Høyre) så er Høyre egentlig for rett linje i jernbanesaken, men har de til nå i bystyret brukt muligheten å fremme dette - nemlig nei!

«Ja, vi er for, men stemmer imot». Forstå det den som kan? Man er hva man gjør - ikke hva man sier.

Så ja - Det Rette Parti er et parti som protesterer. Vi protesterer mot det samrøre som flertallet i Sarpsborg bystyre har vist så langt i jernbanesaken. Vi protesterer mot en jernbane som tar hensyn til alle andre byer - unntatt Sarpsborg.

Vi ønsker ikke å gi oss, ikke falle tilbake til at «det nøttær'nte». Vi har tenkt å bruke alle tilgjengelige midler for å sloss mot vedtaket som splitter byen vår i to.

Ved dette valget er det unntakstilstand. Vi ønsker ingen rasering av byen vår. Vi skal kjempe ved dette valget for å bevare huset ditt, historien vår, identiteten og arnestedet til Sarpsborg - byen som startet ved fossen.

Gi din stemme til det rette parti ved dette valget, og vi skal vise at det nøttær i Sarp!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags