Et være eller ikke være for lokaldemokratiet!

Av
DEL

LeserbrevEt være eller ikke være for lokaldemokratiet!

Tjenestedirektivet i sin kommende utvidede form gir EU-kommisjonen (EU-byråkratene) rett til inngrep før kommuner, fylkeskommuner og den norske stat har iverksatt lovlig fattede vedtak, forskrifter og lover vedrørende det følgende:

• Utdanning,

• Revisjon,

• Juridiske tjenester,

• Rådgivende virksomhet, 

• Arkitektur,

• Vannforsyning,

• Avfallshåndtering,

• Reklame,

• Post

• Strømforsyning,

• Gassforsyning,

• Detaljhandel,

Dette er foreløpig alle de tjenester som omfattes av dette direktivet.

Og det er mer sannsynlig enn usannsynlig at antall berørte tjenester kommer til å øke.

Tatt i betraktning at Tjenestedirektivet omfatter nesten alle offentlige tjenester, er det ingen tvil om at det underminerer det lokale demokratiet i alle medlemsland, så vel som i EØ-land og derfor Norge.

Dette går så på de grader på tvers av det Senterpartiet mener er et bærende lokalt, regionalt og nasjonalt demokrati at det er på sin plass å reagere.

Jeg oppfordrer alle til å henvende seg til "sin" representant på Stortinget for å bygge en tilstrekkelig motstand for å stoppe Regjeringens planer om å legge ytterligere lokk på lokaldemokratiet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags