Aps stortingsrepresentanter fortsetter dessverre å bløffe om pensjonsreformen. De hevder at de ikke har ansvaret for den, noe som er veldig underlig - all den tid den ble lagt frem av Ap, SV og Sp i den rødgrønne regjeringen og vedtatt av samtlige partier, med unntak av Frp.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg skriver selv i sin bok at pensjonsreformen og underreguleringen er noe av det han er mest stolt av å ha fått til i sin tid som statsminister. Når vi i tillegg vet at Ap har stemt imot Frp hver eneste gang vi har fremmet forslag om å endre på underregulering og andre uheldige ting i pensjonsreformen.

Ap har også stemt imot Frp og regjeringen når vi har styrket pensjonistenes økonomi på andre måter, blant annet ved å redusere avkortningen gifte og samboende pensjonister har og når vi har redusert skattebyrden for landets pensjonister.

Det er også spesielt at Aps stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås skriver feilaktige leserbrev i Sarpsborg Arbeiderblad om pensjon, men når Stortinget behandler pensjonsspørsmål så velger han ikke å delta i debatten. Han dukker opp ved votering, kun for å være med på å stemme ned Frps forslag om å la landets pensjonister få den samme inntektsveksten som resten av samfunnet.