Regjeringen og Frp har innført aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år. Det er en suksess. Flere kommer raskere i arbeid og færre blir stønadsmottakere over lang tid. Derfor vil vi utvide aktivitetsplikten til også å gjelde de over 30.

Å stille krav til aktivitet er å vise omsorg for dem som har falt utenfor. Vi vet at veien fra arbeidsledighet til mangeårig utenforskap fra arbeidslivet kan være kort. Jo lengre man er ute, desto større er risikoen for at man aldri kommer tilbake. Det vil Frp forhindre.

Venstresidens svar er ofte økte kontantoverføringer. Vi vil løse det ved å stille krav til aktivitet og arbeid. Det bidrar til at flere blir inkludert og selvforsørget.

Aktivitetsplikt kan innebære at de som mottar sosialhjelp blir bedt om å møte på NAV-kontoret hver morgen til et avtalt tidspunkt. Det kan og være deltakelse i arbeid NAV finner passende.

Men aktivitetsplikt handler om mer enn å få de som går på sosialhjelp ut av en passiv hverdag. Det handler om at de som mottar en slik støtte skal få en opplevelse å være til nytte, og at de gjør seg fortjent til pengene de mottar.