– Makan til frekkhet!

André Johansen reagerer på innlegget til Tage Pettersen og Monica Gåsvatn.

André Johansen reagerer på innlegget til Tage Pettersen og Monica Gåsvatn.

Av
DEL

ReplikkMonica Gåsvatn og Tage Pettersen begynner så eplekjekt sitt leserinnlegg med å kritisere Arbeiderpartiet og de rødgrønne. «Møter en reform den minste motstand bakker Arbeiderpartiet ut. Vi er helt nødt til å omstille for nå klimamålene og ha bærekraftige velferdstjenester», sier de!

Følger de i det hele tatt med på hva som foregår. Hvem jobber for klimaet og har en sterk politikk for det? I hvert fall ikke Høyre-partiene!

Så til det aller morsomste. Bærekraftige velferdstjenester. Altså, hvor har disse to befunnet seg de siste årene?

Vi hadde en god velferdstjeneste i Norge fram til 2013, men da overtok Høyre-regjeringen. Etter det har de kuttet, kuttet og kuttet i velferden som Arbeiderpartiet og de rødgrønne har bygget opp stein for stein. Makan til frekkhet fra disse to.

Av det de har kuttet i, kan dette nevnes:

• Fjernet forhandlingsretten til syke, uføre og trygdede, som nå er den absolutt svakeste gruppen mennesker her i landet.

• Egenandel for fysioterapi for kroniske sykdommer.

• Kraftig underregulerte løpende pensjoner og realinntektsnedgang for alderspensjonister.

• Kraftig Kutt i bostøtte.

• Kutt i statlig støtte til trafikkskadde, multihandikappede, og sterkt pleietrengende.

• Kutt i støtte til spesialdiett for barn med alvorlig genfeil.

• Fjernet skattefordelen for trygdede og uføre, som lite har fra før.

• Særfradrag for store sykdomsutgifter fjernet.

• Fjernet støtte for bevegelseshemmede til hjelp i hjemmet. Dette må de nå betale av egen dårlig trygd, oppe på alle andre utgifter de har grunnet helsen.

• Innstramminger i AAP-ordninger som gjør at folk må over på sosialhjelp når Nav nå ikke rekker å utrede dem. Man flytter altså utgiftene fra staten til kommunene, og sender folk ut i elendigheta. Sosialhjelp får du først når du har solgt eiendeler, og sitter nærmest på bar bakke.

• Kutt i barnetillegget for uføre.

• Kutt i støtten til glutenallergikere.

• Kutt i stipendordningen for studenter.

• Laveste lønnsvekst siden krigen.

• Økt egenandel hos legen.

• Fjerning av skjermordningen for uføre pensjonister.

• Kraftig Kutt i bilordningen for bevegelseshemmede.

• Siden 2015 har de redusert bevilgningene til Nav med 500 millioner kroner, som da igjen går ut over de svakeste av oss, og slik fortsetter det. Kutt, kutt og kutt.

Jeg rister oppgitt på hodet av disse Høyre-politikerne. Etter alt de har foretatt seg siden 2013, så kommer de med dette utspillet!

«Gratis aktivitetstilbud og etablere et fritidskort til alle barn mellom 6 og 18 år. Satse på kvalitet i skolen og i barnehagen»

Vel og bra, Høyre, men hva får dere som har sittet i regjering i 6 år og gjort alt dette, til å komme med slike innspill nå, og hvorfor dette?

Dere har i hele perioden ført en politikk, der lavinntektsfamilier blir skviset til skinnet i form av kutt, kutt, kutt på kutt i alt som har med fradragsposter for arbeidere. Vi kan jo nevne:

• Skatt på kostgodtgjørelse.

• Skatt på tjenestereiser.

• Skatt på pendleropphold.

• Skatt på tariffestede sluttvederlag.

• Skatt på kost og losji for arbeidstakere på jobbreise.

• Svekket arbeidsmiljøloven-ordningen for den gruppen.

I tillegg kommer innskjerpelsen i arbeidsledighetstrygd m.m. Folk som søker om arbeidsavklaringspenger (AAP), som Nav ikke rekker å utrede, blir sendt direkte på «sosialen»! Dette er stygt.

Dette rammer familieforsørgere og familier, så kommer Høyresiden tauende med «gratis aktivitetstilbud, og kvalitet i skole og barnehage»! Rydd heller opp i deres diskriminerende politikk.

Høyresidens politikk gjelder ikke for «vanlige» folk. Vi har aldri hatt flere på uføre og andre på diverse trygder her i landet.

I tillegg kommer alle de tusener som faller utenfor alle statistikker. Samtidig skal det kuttes i disse menneskenes økonomi – hele tiden. Disse som er de mest sårbare av oss alle. Håper den gjengen forsvinner ut av regjeringskontorene i en rasende fart etter neste valg. Alle skal med.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags