Nærdemokratiet gjør jernbanekampen mulig

Av

Enten er folk usikre på de partipolitiske skillene, eller så ser de ikke på jernbanesaken som viktig nok til å avgjøre valg av parti, skriver Helge Skår i dette innlegget.