Netthets er et samfunnsproblem

Av

Det å være politiker betyr i bunn og grunn at man alltid er uenig med noen, skriver Høyres Margrethe Motzfeldt. Men det må være grenser for hva politkere skal tåle av personlig kritikk, skriver Motzfeldt.

DEL

LeserbrevSosiale medier har de siste 12 årene revolusjonert hvordan vi kommuniserer med hverandre, og ikke alle klarer å forvalte friheten vi har til å ytre oss. Therese Thorbjørnsen innleder godt i sitt leserinnlegg 11. april om hvordan det kan oppleves å være engasjert i politikken.

For det å være politiker betyr i bunn og grunn at man alltid er uenig med noen, og da er det lett å få irriterte folk på nakken. De fleste lokalpolitikere lever godt med en melding eller to i caps lock, gjerne etterfulgt av elleve utropstegn, så lenge den omhandler et vedtak.

Problemet oppstår i de tilfellene hvor det ikke er avgjørelsene, men personene bak avgjørelsene som blir utsatt for misnøyen. Som politikere må vi tåle kritikk - vi tar faktisk avgjørelser på vegne av alle som bor i Sarp, og det er da helt åpenbart at ikke alle blir fornøyde. Men det må gå et skille mellom sak og person.

Jeg har selv hørt, skjønt oftest lest, flagrende karakteristikker av både meg selv og mine kollegaer på begge sider av midtgangen i bystyret, og det må helt klart finnes grenser for hva en skal akseptere av kritikk.

Thorbjørnsen nevner at bøtelegging av netthets kan være en løsning, og da vil jeg si at dette er en god løsning. Faktisk er det en så god løsning at straffeloven innebærer dette den dag i dag. Paragraf 266 «Hensynsløs atferd» sier at den som ved skremmende eller plagsom opptreden (...) eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot (...).

Noen annen instans enn domstolene kan dog ikke påta seg en slik rolle, for hvem ellers kan ta stilling til om et utsagn er innenfor rammene til ytringsfriheten eller om den går over til å være ombefattet av straffeloven?

Likevel, for at domstolene skal få jobbet med en klar definisjon av hva netthets er, og i realiteten hvor tålegrensa til lokalpolitikere skal gå, må situasjonen anmeldes. Så her er det bare å samle inn nettrollets samlede verker!

Det blir pekt på at nettrollene skaper et demokratisk problem, og jeg vil påstå at hovedproblemet ikke nødvendigvis er at gryende politikere trekker seg fra manesjen, men at de med oppriktige spørsmål ikke får den fortjente oppmerksomhet. Da reduseres engasjementet rundt politikken, og demokratiet vil fremmedgjøres.

Ytterligere fremmedgjøring av demokratiet vil bety enda lavere valgdeltakelse, og lavere valgdeltakelse betyr at den reelle meningsbrytingen foregår i de sosiale medier, og ikke gjennom de offentlige kanaler. Dette er realiteten er en ren seier for nettrollene, fordi kommentarfeltene er deres hjemmebane! 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags