KrF vil at det er folkevalgte som skal være med å ta avgjørelser på de områdene som omhandler folks hverdag. KrF ønsker å opprettholde fylkeskommunen for at folkevalgte skal styre videregående skoler, samferdsel og næringsutvikling. Fordele penger til kultur i fylket og bistå kommunene med integrering og ta vare på de svakeste barna som trenger hjelp av storsamfunnet for å nevne noe.

Så er det trist å lese at enkelte andre kommer med usannheter. Når Akershus, Buskerud og Østfold blir til Viken skal det leies et nytt kontorlokale som skal erstatte både lokalene til Akershus og Buskerud. Østfold beholder en firedel av alle arbeidsplassene i Viken i Østfold. Det er ikke bestemt at det nye fylket skal kjøpe noe stort prangende kontorbygg.

At det nye fylket trenger et nytt fylkesvåpen er helt naturlig. Vi skal bygge en felles identitet. Ja, vi må bruke både tid og penger på å skape noe nytt!

KrF Østfold ser frem til at våre ungdommer får flere videregående skoler å velge blant. Fylkesgrensen til Akershus forsvinner, og elever fra hele Viken kan søke seg til skoler med lettere kollektiv tilgang.

KrF Østfold ser frem til at veien blir asfaltert og vedlikeholdt helt inn til Oslo uten å få et skille midt på ei slette i Hobøl! At vi kan kjøre på samme bussbillett i både Østfold og i Ruter-området.

KrF ser frem til at kompetansen innen kulturminnevern økes i et større miljø og at flere oppgaver overføres fra Riksantikvaren. Bare for å nevne noen av oppgavene fylket har - og får ansvaret for.

Det er ikke lett å være positiv til noe en er imot! Men å spre usannheter er ingen tjent med.