Arbeid og velferd for et verdig liv

Jan Petter Bastøe, leder i Rødt Sarpsborg og omegn. (Foto: Privat)

Jan Petter Bastøe, leder i Rødt Sarpsborg og omegn. (Foto: Privat)

Av
DEL

ArbeidslivUttalelse fra årsmøtet i Rødt Sarpsborg og omegn:

Rødt Sarpsborg og omegn vil jobbe for et verdig arbeidsliv. Et anstendig og reelt inkluderende arbeidsliv forutsetter at arbeidsfolk får større innflytelse, og at fagforeningene styrkes.

Rødt Sarpsborg og omegn vil at kommunen innfører en prøveordning på seks timers arbeidsdag. Ved å gjøre det kan man bli kvitt mange uønskede deltidsstillinger, videre bør kommunale deltidsstillinger erstattes med heltidsstillinger i den grad det er gjennomførbart og ønskelig. Noen ønsker deltidsstillinger, men altfor mange må i dag kombinere mange stillingsbrøker for å få lønna til å gå opp.

Vi vil også at Sarpsborg kommune innfører og videreutvikler Oslo-modellen ved å blant annet å øke stillingsbrøkene for kommunalt ansatte og stille konkrete og tydelige krav for arbeidsforhold i anbudsrunder. Og at kommunen prioriterer lokale aktører så langt det er mulig.

Rødt støtter alle krav som endrer styrkeforholdet i arbeidslivet i riktig retning, til fordel for arbeidsfolk. Rødt Sarpsborg og omegn vil derfor at Sarpsborg kommune skal fortsette å beholde den gamle arbeidsmiljøloven – den nye arbeidsmiljøloven er urovekkende tilretteleggende for utnytting av arbeidsfolk.

Det er også viktig at Sarpsborg kommune oppretter flere lærlingplasser, slik at de som skal ut i arbeidslivet får uvurderlig erfaring og får fullført utdannelsene sine.

Den norske velferdsstaten bygger på en sterk offentlig sektor med universelle velferdsordninger. Alle mennesker er likeverdige og har rett til et selvstendig liv og må gis utviklingsmuligheter ut fra sine forutsetninger. Det er derfor viktig at kommunen årlig regulerer satsene for økonomisk sosialhjelp opp mot statlige retningslinjer for utmåling av sosialhjelp.

Livskvalitet er et viktig aspekt av det å leve et verdig liv. At man har det trangt økonomisk skal ikke være til konstant hinder for at man skal kunne leve et rikt liv. Rødt Sarpsborg og omegn vil derfor at alle barn i Sarpsborg kommune skal få rett til en gratis fritidsaktivitet – barn fra lavinntektsfamilier skal da prioriteres først.

Barnevernet må også styrkes, både faglig og økonomisk, slik at det står best mulig rustet til å hjelpe alle barn med behov for det. Det er også ytterst viktig at krisesenteret i Sarpsborg beholdes.

Andre vanskeligstilte grupper har også krav på god livskvalitet, og kommunen må øke brukermedvirkning i alle institusjoner, slik at alle som bor på institusjon kan leve normale liv med medvirkning i hverdagen sin.

Livskvaliteten til eldre må forbedres, det må bygges ut eldresentre, kultur- og undervisningstilbud, samt dagsenter. De eldre skal ikke stues bort.

Kommunen må også stoppe nedskjæringene som rammer boliger og dagsenter for personer med nedsatt funksjonsevne, og iverksette tiltak som øker livskvaliteten for disse i bosituasjon, på dagsenter og i arbeid, økt voksenopplæring og tilfredsstillende kulturelle tilbud i et godt integrert lokalsamfunn.

Kommunen må også strebe for å etterleve statens målsetting om at personer med nedsatt funksjonsevne skal utgjøre minst fem prosent av alle nyansettelser.

Rødt mener at vi må fokusere på muligheter og ressurser framfor begrensninger!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags