Nei til bomring, ja til rett linje!

Av

Gode løsninger for kollektivtransport er en absolutt nødvendighet for å løse trafikkproblemene på veiene våre, luftkvalitet lokalt og for å skape et levende bybilde hvor folk bruker sentrum og byens tilbud, srkiver Rødt Sarpsborg.

DEL

LeserbrevUtviklingen går i dag i feil retning; busstilbudene reduseres og jernbanetilbudet har stadige utfordringer, samtidig som det planlegges mange nye bomstasjoner i og rundt byen vår.

Vi er imot bompengefinansiering for veiutbygging, dette skal være finansiert av fellesskapet. Bompenger er en flat og usosial avgift som rammer de med begrenset økonomi. Rødt mener også at den planlagte InterCity-utbygginga av jernbanen er mangelfull, lite fremtidsretta og alt for lite offensiv. Løsninga vil, i tillegg til å rasere etablerte boområder, ikke få gods fra vei til bane og heller ikke redusere reisetiden til Europa og Oslo tilstrekkelig.

Rødt ønsker at Sarpsborg bystyre tar initiativ til å utrede forslaget med en rett hovedlinje igjennom Østfold, med stasjon på Rolvsøy og med lokaltrafikk på dagens jernbane. Vi er ikke fagpersoner på området, men slik vi har forstått argumentasjonen i diskusjonen så kan potensielt denne løsningen være bedre både for persontransporten til Oslo og sydover mot Gøteborg, samtidig som lokaltrafikk på dagens spor kan redusere behovet for å utvide fylkesvei 109 slik det er planlagt. Utvidelsen av veien vil også medføre rivning av boliger, og slik det er med dagens finansieringsmodell fra staten har egentlig ikke lokalpolitikerne noe alternativ til bompengefinansieringen dersom de vil ha veiutbygging i det hele tatt. Vi mener den beste løsningen for å bremse bompengefinansieringen rundt om i kommunene er å si «takk, men nei takk» når ultimatumet fra staten er at dersom det skal bli vei så må det delvis finansieres med bompenger.

Rødts syn på bompengefinansieringen i Sarpsborg kan leses her i et innlegg skrevet i fjor høst her i SA: https://www.sa.no/ytringsfrihet/leserbrev/politikk/bompenger-en-usosial-og-dyr-losning/o/5-46-405553

Vi mener derfor en fullstendig utredning av rett-linje alternativet absolutt er hensiktsmessig, og nå som hele prosjektet har blitt forsinket så er det faktisk en gylden mulighet til å tenke seg om en gang til og virkelig forsikre oss om at vi velger den beste løsningen. Det må tenkes hundreårsperspektiv. Sarpsborg bystyre er ikke «en polsk riksdag», som Høyres Rønneberg sa på talerstolen, selv om det diskuteres å be om utredning av andre alternativer.

Sarpsborg trenger, som resten av Norge, et kollektivtilbud som er så gunstig at det kan konkurrere med bilkjøring. Dette er noe vi mener staten skal finansiere, og selv om vi er enige i at oljefondet skal sikre Norge i årevis fremover, er det nettopp slike investeringer som kan bidra til å sikre våre etterkommere et godt liv her i landet. Et virkelig godt kollektivtilbud, trafikksikre veier som reduserer rushtrafikk, trygge gode skoleveier og gode muligheter for å gå eller sykle. Det vil tjene mange mennesker, samtidig som det vil komme miljøet til gode. Økte bomavgifter gir ikke redusert trafikk, men det gir den gjengse nordmann dårligere økonomi. Å la bommer skyte frem her og der, uten at kollektivtilbudet er tilsvarende utbedret, oppleves for mange som en provokasjon. Og dette er helt forståelig!

Småbarnsfamilier er i stor grad avhengig av bil, og mennesker med behov for lege og andre behandlingsopplegg lider ekstra under bom-regimet som blomstrer opp i dag. Dette er en feilslått politikk, både for mannen i gata, men også for miljøet. En ny og utbedret jernbanetrasé er også en del av både trafikksikkerhets-, nærings- og miljøpolitikk. Politikerne må tørre å vise muskler, være steile, og gjøre det rette for innbyggerne de skal representere. 

Det er ingen skam å snu, spesielt ikke når noe så viktig som våre barns fremtid og utviklingsmuligheter står på spill!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags