Tiltak mot barnefattigdom i Sarpsborg

Av
DEL

LeserbrevRødt er ikke valgt inn i Sarpsborg bystyre for inneværende periode, og vi har derfor begrenset konkret politisk innflytelse i kommunen. En mulighet vi har for å få saker politisk behandlet er å opprette innbyggerinitiativ, det har vi blant annet gjort for å få en folkeavstemning om Bypakka Nedre Glomma tidligere.

Barn og familier som lever under fattigdomsgrensa i kommunen vår er en av sakene som opptar oss mest. Vi mener det er helt uakseptabelt at Sarpsborg ligger så dårlig an i forhold gjennomsnittet i landet på dette området. Det er en kjent sak at Sarpsborg kommune kommer dårlig ut av det økonomisk med overføringer fra staten. Vi får mindre penger pr. innbygger enn andre sammenlignbare kommuner, og vi har også et større behov for ressurser enn gjennomsnittet. Dette fremgår tydelig i budsjettforslaget fra Rådmann som skal behandles i bystyret i desember. Vi vil komme tilbake med flere innspill på budsjettet de neste ukene, men det er èn konkret sak vi mener er så viktig at vi velger å opprette et innbyggerinitiativ for å få den behandlet i bystyret så raskt som mulig.

Barnetrygden er en universell ordning alle familier med barn får i Norge, utenom de som ut i fra et økonomisk perspektiv trenger den aller mest. Barnetrygden regnes som inntekt før satsene for sosialstøtte skal beregnes. Dette er mange ikke klar over, og vi ser av erfaring fra andre kommuner at dette er noe vi flere steder har fått med andre partier på å gjøre noe med. I Moss har Rødt, i samarbeid med Arbeiderpartiet, SV og MdG fått til endring. Det håper vi også å få til i Sarpsborg.

Les forøvrig tidligere innlegg i SA fra oss om barnefattigdomsproblematikken her: https://www.sa.no/meninger/leserbrev/oppvekst/barnefattigdom-i-sarpsborg/o/5-46-580956

Rødt foreslår å ta bort barnetrygden som inntekt når satsene for sosialstøtte beregnes. Dette kan bestemmes kommunalt og det er en ekstremt treffsikker måte å hjelpe noen av de som trenger det aller mest. Nesten 1000 av de over 1700 barna (og deres familier) som lever i familier under fattigdomsgrensa vil få det bedre økonomisk med dette tiltaket.

Vi oppfordrer samtidig de andre partiene til å støtte dette forslaget i kampen mot barnefattigdom i kommunen vår.

Jan Petter Bastøe

Nestleder og førstekandidat for Rødt i Sarpsborg

Sarpsborg

Følg på: Facebook

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags