Fenomenet «sprikende meninger» er heller ikke en ukjent situasjon for noen av de andre toppstyrte-partiene.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Steinar Haakenstad tror at et stort meningssprik innad i det kommende nærdemokratiske partiet Sammen for Sarpsborg blir håndterbart.

DEL

LeserbrevMens redaktøren skrev enda en god leder for neste dags avis oppsto det en hendelse som nok en gang satt Sarpsborg i sentrum av Østlandets mediefokus. Der hvor Europavei nr. 6 treffer Norges tredje lengste bru, hadde to vogntog kollidert med resultat i at denne viktige veiens ene felt ble sperret. Jeg befant meg på samme vei i samme retning.

Hva skulle jeg gjøre? I stedet for å følge de toppstyrte nasjonale retningsanvisningene lyttet jeg til lokale signaler basert på innspill begrunnet i lokal kunnskap.

Jeg tok av allerede ved Missingmyr og var nærmest alene om å kjøre den gamle Kongeveien.

Når denne glemte veien krysset E6 ved Tune kirke så jeg virkelig de uendelige køene på Europaveiens begge rettinger.

I det tilfellet viste det seg at det var smart å ta en avgjørelse hvor råd begrunnet i lokal kjennskap også var medtatt i betraktningen.

Jeg undres om de toppstyrte bestemmelsene i jernbanesaken eller den aktuelle region Viken-saken hadde endt opp på samme måte – dersom lokalpolitikken også i de tilfellene hadde lyttet til lokale signaler, lokale meninger, lokal kunnskap og lokalt flertall.

«Det er ingen skam å snu» sier etter hvert vår lokale øverste politiske leder. Det er åpenbart at det henvises til Viken-saken. Vel, dersom man ikke allerede ved Missingmyr hadde evnen til å vurdere for den lokale framtiden – er det en udiskutabel skam å snu bilen når du først er i farta på den statlige E6-en. Eller var det i Jernbanesaken som «snu kontra skam fokuset» ble uttalt?

Det ville i så tilfelle være veldig godt lokalt nytt dersom det lokale Høyrepartiets 180 garders snu-stunt også skulle påvirke flere fastlåste toppstyrte politiske partis handlemåte. For Høyre vil det fordre høy grad av gymnastisk beherskelse siden vi her må inn på en 360 graders snuoperasjon.

Tilbake til lederen. Jeg er veldig glad i lokalavisa vår. Så også leder-innslagene. De skal memoreres for kanskje også i hensyn tas i ettertid. Jeg blir enda mer henrykt, lyttende og ydmyk når jeg opplever at etter en offentlig presentasjon av kun 4 personer fra en stadig voksende medlemsmasse er allerede min lokalavis villig til å gi velmenende råd basert på observant iakttakelse. Tusen takk #SA! Siden #SaFoSa-partiet enda ikke er offentlig stiftet forstår nok de fleste at den journalistiske oppfatningen foreløpig og i stor grad bygger på personlige utsagn. Når det lokale styrende og nærdemokratiske engasjementet trer i kraft bør derfor heller ingen bli overrasket om det skulle oppstå justeringer.

Når det gjelder fenomenet «sprikende meninger» i medlemsmassen er trolig heller ikke det en ukjent situasjon for noen av de andre toppstyrte-partiene. Her står vi nok likt og trolig mer likt enn hva SA-lederen indikerer. Det er ikke mange dager siden det fra samme leder-institusjon ble sendt ut en innstendig oppfordring om tydelig opprydding i meningsspriket i et annet særdeles godt etablert men dog så toppstyrt parti.

At det over en politisk periode er en spesielt vrien øvelse å håndtere tror jeg ikke.

Personlig stemte jeg annerledes enn Ap i kun en eneste (!) sak i løpet av min bystyreperiodetid som medlem. Da hadde jeg meldt ifra i et halvt år på forhånd hva jeg ville stemme dersom saken kom opp. I de ca. 164 (?) andre sakene stemte jeg lojalt og likt.

Jeg skal være særdeles varsom med å lekke noe som helst fra interne, inspirerende, positive, fremoverlente, proaktive og artige #SaFoSa møter, men at denne problematikken har oppstått, kan se ut til å oppstå, oppstå med hyppighet, ikke lar seg håndtere eller vil bli springende avgjørende, eksisterer det foreløpig ingen indikasjoner på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags