Keiserens nye klær!

Av
DEL

KulturSarpsborg kommune: Nummer 2 eller nummer 275 som Norges beste kulturkommune?

Som engasjert kulturperson her i byen var det med glede og overraskelse at Sarpsborg kommune, representert ved Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst og Arbeiderpartiet, var nominert, og etter hvert ble kåret til Østfold Fylkeskommunes beste kulturkommune. At vi faktisk til slutt endte på andreplass i hele Norge var jo helt utrolig.

På hjemmesiden til NOKU (Norsk Kulturforum), arrangøren av konkurransen, står det om vinneren, Drammen kommune, at «vinnerkommunen arbeider strategisk og målrettet med hele bredden av kulturfeltet på tvers av sektorer. Kommunen viser seg som en innovativ, nyskapende og utholdende aktør i arbeidet med kulturfeltet, med politisk vilje til løfte kulturlivet opp og frem. Utvikle kommunen og dets omdømme. Utvikling av byrommet og gjennom å bygge samhold i kommunen mellom kulturer. Bevisst brukt kultur som en viktig faktor i arbeidet med integrering og samhold blant befolkningen, drivkraften i hele bredden av utvikling i kommunen, etablert gode samarbeid og lagt til rette for medvirkning fra innbyggerne. En aktiv faktor i arbeidet med stedsutviklingen av kommunen og omegnen, og kommunen er en foregangskommune som ivrig har delt sine erfaringer med andre, nasjonal status som kompetansesenter for et mangfoldig og inkluderende kulturliv. Har lykkes med sin langsiktige omdømmebygging og kultursatsning - og vilje til å fortsette kultursatsningen for fremtiden.»

Dette er jo helt fantastisk, og høres ut som en drøm å få lov til å være en del av.

Når da Therese Thorbjørnsen fra Sarpsborg Arbeiderparti står frem i SA 15. august og sier at «Sarpsborg Arbeiderparti skal hele tiden jobbe for at Sarpsborg er en av landets beste kulturkommuner», og «ønsker å bruke kultur som en viktig motor i kommunens byutvikling», oppleves dette som veldig langt fra hverdagen til veldig mange kulturarbeidere i vår flotte kommune.

Hun sier videre «Vi reiste hjem fra Arendal med stolthet over kulturbyen Sarpsborg, og en visshet om at satsingen vi har gjort de siste årene gir resultater. Sarpsborg Arbeiderparti har en bevisst og målrettet satsing på kultur. Vi er på barnas side. Vi har mange barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Det er noe vi tar på største alvor. Vi arbeider målrettet for at alle skal ha mulighet til å delta i både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter», så lurer jeg på om dette er Arbeiderpartiets definisjon på kultur?

For meg så høres dette ut som noe helt annet enn en levende kulturby. Der er det ikke nevnt all frivillighet og engasjement som blir gjort i kulturlivet i Sarpsborg. Det er ikke tatt med arenautvikling, ikke det frivillige arbeidet som blir gjort i og utenfor sentrum, ikke noe fokus på de over 20 år, akustikk- og øvingsforhold.

Det er heller ikke noe fokus på tilrettelegging for profesjonelle kulturaktører, bortsett fra de ansatte i kommunen. Heller ikke utvikling av byrom, integrering, samhold, eller mange av de andre punktene som Drammen faktisk virker opptatt av.

Jeg ville tro at alle som jobber med kultur, enten frivillig eller profesjonelt, vil oppleve dette som nærmest provoserende. Jeg har snakket med mange som ble overrasket over resultatet «Norges Beste Kulturkommune». Dessverre er det lett å tenke «at det står i bla’, så da må det være sant.»

Mener Sarpsborg Arbeiderparti at vi har kommet så langt som det gis inntrykk av i dette leserinnlegget?

I SA 12. august, hvor resultatet av konkurransen presenteres, står det å lese at «Vi er strengt tatt en av landets 3 beste kulturkommuner», at «Kulturen skal være en viktig motor» og være «en av bærebjelkene» i Sarpsborg.

Så lurer jeg på om alle kulturaktørene nevnt over opplever det sånn? Eller er vi bare en byrde, alle vi «rare» som holder på med kultur? Men utfra disse uttalelsene fra Sarpsborg Arbeiderparti og Therese Thorbjørnsen er vi vel kommet veldig langt på vei, som Norges nest beste kulturkommune…

Jeg får en veldig rar følelse at hele kåringen av Norges Beste Kulturkommune egentlig bare er et spill. Og enda tydeligere blir det når jeg oppdager at det i fylkesfinalen kun var 2 deltagere, 2! Sarpsborg og Fredrikstad.

Sarpsborg Aps Therese Thorbjørnsen, utvalgsleder for kultur og oppvekst, står frem i et leserinnlegg i lokalavisa 15. august og gir et inntrykk av at vi er best i HELE fylket, og skaper et inntrykk av at kulturlivet i Sarpsborg er best. Og videre i landsfinalen, der var det kun 8, ÅTTE, deltagende fylker! Å da kalle oss nest best i landet er vel en gedigen overdrivelse. Spesielt om man setter det opp mot Telemarkforsknings Kulturindeks, som er den mest anerkjente indeksen for måling av kvalitet på kulturtilbud, hvor Sarpsborg havner på 275. plass, og for eksempel Kulturskolen havner på 391. plass av 422 kommuner.

Så vidt jeg forstår er kåringen basert på en søknad og en video laget av Sarpsborg Kommune, som antageligvis tar for seg kommunale kulturtilbud for barn og unge, siden det er det Therese Thorbjørnsen fremhever i sitt leserinnlegg.

Så vil jeg tydeliggjøre en viktig ting: Det gjøres utrolig mye bra kulturarbeid i hele Sarpsborg, med mange talenter, kunstnere, musikere, arrangører, foreldre, engasjerte, frivillige, håndverkere, også videre, og så videre. MEN er det på grunn av ELLER på tross av Sarpsborg Arbeiderparti?

Siden jeg synes det var vanskelig å faktisk se kriteriene for, og hvordan premissene var, for hvordan konkurransen er gjennomført, er det ikke lett å forstå hva denne kåringen EGENTLIG er. Men at vi har langt igjen, er jeg i hvert fall ikke i tvil om.

Jeg opplever presentasjonene til Therese Thorbjørnsen i Sarpsborg Arbeiderparti som veldig hule, nærmest villedende, og gir meg en påminnelse av eventyret «Keiserens nye klær», hvor keiseren spradet naken gjennom byen. Han ble tilslutt avslørt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags