En sikrere og mer effektiv jernbane

«For Venstre er det en viktig del av vårt arbeid for mer miljøvennlig transport å styrke jernbanen, bedre tilbudet til de reisende og skape klimavennlige alternativer til fly og bil», skriver Jon Gunnes, samferdselspolitisk talsperson for Venstre, i dette innlegget. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

«For Venstre er det en viktig del av vårt arbeid for mer miljøvennlig transport å styrke jernbanen, bedre tilbudet til de reisende og skape klimavennlige alternativer til fly og bil», skriver Jon Gunnes, samferdselspolitisk talsperson for Venstre, i dette innlegget. (Foto: Vegard Wivestad Grøtt, NTB Scanpix)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

InnleggRegjeringen fortsetter i årets forslag til statsbudsjett sin rekordsatsing på jernbanen. Jernbanen er en effektiv og klimavennlig måte å transportere både mennesker og gods på.

Derfor har Venstre stått på for å gjøre jernbanen til en fortjent budsjettvinner i år.

Jernbanen skal være et konkurransedyktig alternativ for utenlandsreiser. Mange pakker og en stor andel av gods leveres via jernbane fra utlandet.

Flere steder i Norge har vi jernbanelinjer som krysser landegrenser. Derfor ser vi positivt på tiltak som fører til at vår jernbane blir bedre koblet opp mot internasjonale togskinner.

Stortinget skal i høst behandle sak om lovendring i forbindelse med EUs fjerde jernbanepakke. Dette er en samling nye regler for jernbanesystemet i Europa, med målsetting om å harmonisere prosesser for å godkjenne nye tog og sikkerhetssertifikat til togselskaper.

Denne harmoniseringen vil dessuten legge til rette for økt bruk av konkurranse på likeverdige vilkår innen jernbanesektoren.

Gjennom jernbanereformen fra 2015, gikk et flertall på Stortinget inn for å innføre konkurranse om å drive persontogtilbudet i Norge. Fjerde jernbanepakke er i tråd med det som ble vedtatt i 2015, og inneholder krav til hvordan myndighetene i Europa skal gå frem når de inngår nye avtaler om offentlig kjøp av persontogtransport.

Målet er å sikre at man får god kvalitet på tjenestene, og å unngå at det offentlige betaler for mye til selskaper som utfører tjenestene.

Den første konkurransen i Norge er nå gjennomført, og en vinner er kåret. Britiske Go-Ahead vil levere drift av Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen.

Resultatet av konkurransen blir et mer et mer helhetlig, brukervennlig og attraktivt kollektivtilbud for de reisende – i tillegg til betydelige kostnadsbesparelser.

Sikkerhet er svært viktig for jernbanedrift. Norge har, og skal fortsatt ha, svært strenge krav til sikkerhet. Dette vil ikke endres med innføring av den fjerde jernbanepakke. Særnorske regler, som sikrer en sikker jernbane på norske forhold, vil fortsatt gjelde.

Det vil fortsatt være det norske jernbanetilsynet som har ansvar for å se til at disse kravene blir etterfulgt.

Det som derimot vil skje som en konsekvens av denne jernbanepakken, er at krav til sikkerhet blir harmonisert og behandling av godkjenninger blir samlet i Europa. Dette er viktig for å få til en mer effektiv jernbane.

Like krav i Europa, vil føre til at byråkrati for å få godkjent togmateriell blir kraftig redusert. Dette vil styrke jernbanens konkurransekraft.

For Venstre er det en viktig del av vårt arbeid for mer miljøvennlig transport å styrke jernbanen, bedre tilbudet til de reisende og skape klimavennlige alternativer til fly og bil. Innføring av den fjerde jernbanepakke er med på å bidra til dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags