– Jeg setter fingeren på mannsdominans i ordførerrollen

Steinar Haakenstad (SaFoSa) reagerer på Sarpsborg Arbeiderblads leder. – Lederen handler merkelig nok ikke om å besette ordførervervet med en kvinne, men om kjønnsfordelingen på Sammen For Sarpsborgs valgliste, skriver Haakenstad.

Steinar Haakenstad (SaFoSa) reagerer på Sarpsborg Arbeiderblads leder. – Lederen handler merkelig nok ikke om å besette ordførervervet med en kvinne, men om kjønnsfordelingen på Sammen For Sarpsborgs valgliste, skriver Haakenstad.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Replikk I Sarpsborg Arbeiderblad 23. august 2019 blir jeg for andre gang ikledd hovedrollen i Bernt Lyngstads lederartikkel. Denne gang hefter redaktør Lyngstad seg ved at jeg har ment noe ufordelaktig om Sarpsborg Arbeiderpartis langt over 100-årige mannsdominans i ordførerstolen. Det påkaller lederartikkelens oppmerksomhet.

Det er kanskje litt påfallende at dersom jeg ytrer meg i så måte, er det ikke Sarpsborg Arbeiderparti som tar til motmæle, men altså redaktør Lyngstad i Sarpsborg Arbeiderblad.

Anklagelsesgrunnlaget handlet, merkelig nok ikke om å besette ordførervervet, men en plutselig dreiing mot kjønnsfordelingen på Sammen For Sarpsborg (SaFoSa) sin valgliste. Lyngstad benytter matematiske metoder i sin bevisførsel og kommer, helt rett, fram til at SaFoSa-listen beklageligvis kun inneholder en kvinneandel på beskjedne 26 prosent.

Altså: når jeg etterlyser at også Sarpsborg bør ta del i landets stigende antall av kvinnelige ordførere, blir jeg bedt om å være mer opptatt av å bidra til likestilling i egne rekker.

Å rekruttere til det mest frivillige av frivillighet, lokalpolitisk arbeid på utsiden av det 100-årige maktsenteret til Ap, er vanskelig. Det er beundringsverdig at personer frivillig legger ned så mye tid til forberedelser og gjennomføring av et sakskompleks som allikevel er avgjort på forhånd. En kvinneandel på beskjedne 26 prosent var dessverre det SaFoSa kunne prestere 3 måneder etter etablering.

Å rekruttere til lønnet arbeid er selvsagt noe helt annet, så også å bekle lederstillinger etter et likestillingsprinsipp. Hos SA kan jeg regne meg fram til en redaksjon på 14 personer, 4 av disse er kvinner. Grovt utregnet finner jeg, ganske oppsiktsvekkende, at prosenttallet av kvinner i ansvarlig redaktør Lyngstads utvalgte redaksjon ikke er nevneverdig langt unna det tilsvarende i SaFoSa sin valgliste.

I min artikkel framsnakket jeg også SaFoSa sin kvinnelige ordførerkandidat. I tillegg har vi en mannlig leder. Hvor mange kvinner bekler toppstillingene i SA-redaksjonen?

Lederoverskriften: « ... løper fra eget ansvar», er verdt å merke seg. Dersom det tillates et snev av likhetsprinsipp våger jeg meg på et lite nærdykk ned i den ansvarlige redaktørens fagområde, dette siden han beviselig går inn på mitt.

Ukens store politiske nyhet var unektelig Per Ludvig Spydevold (KrF) sitt leserbrev, som satte en «støkk» i noen hver. Likeså var Ståle Solbergs grundig dokumenterte forlengelses-svar i samme sak. Tilbake sitter Sarpinger og lurer: Kan dette virkelig være sant? Dette må vel utfordre demokratiet? Er det virkelig slik det foregår?

Svaret på dette tilfaller et klart journalistisk ansvar. Snakker skribentene sant eller lyves det? Blir de nevnte personene i saken konfrontert slik at vi også får høre deres side av saken? Å la abonnement-leserne få rett informasjon i denne viktige saken må være et nyhetsansvar som ikke lar seg løpe ifra.

Rett etter at SaFoSa ble registrert som politisk parti, skrev redaktør Lyngstad en lederartikkel med tittel «Haakenstads avsporing». I denne faller kritikken på min uttalelse om Sarpsborg Arbeiderpartis manglende arenasatsing. Jeg hevdet at i stedet for å bygge nye moderne, attraktive og funksjonelle arenaer bedrives en utstrakt form for «flikking» på gamle anlegg. – En avsporing! mente Lyngstad.

Denne gang løper jeg fra mitt eget ansvar og leverer et hult budskap. Årsaken er at jeg våger å mene noe om Arbeiderpartiets 100-årige hevd på ordførerrollen i Sarpsborg. Jeg har mottatt stort engasjement etter den angjeldende artikkelen.

Lyngstads bidrag var det første, og til nå, eneste som var negativt rettet. Man kan imidlertid ikke tillate seg selv å framstå som overrasket over negative tilbakemeldinger. Dette til tross for at jeg nok også denne gang heller hadde forventet et tilsvar fra Sarpsborg Arbeiderparti.

Med ny personopplysningslov må det være den offentlige valglisten og ikke SaFoSa sitt medlemsregister som redaktør Lyngstad tenker på når han bruker betegnelsen «egne rekker». Det paradoksale i denne sammenhengen er at Lyngstads SA flere ganger har gitt uttrykk for at SaFoSa – dersom man oppnår en inntreden i Sarpsborg bystyre – ikke kan forvente å få mer enn 1 til 3 bystyreplasser.

Til det er det å påpeke at SaFoSa har ført opp 2 kvinner blant de 3 første plassene. Likeså 2 blant de 5 første og kumulerte plassene. SaFoSas valgliste rommer 23 navn. Kandidater som kommer etter «sannsynlighet-grensen» blitt ofte omtalt som listefyll.

Det må således være blant «listefyllkandidatene» at Lyngstad forventer at jeg skal være mer opptatt av likestilling. Vel, i SaFoSa må vi nok innrømme et høyere fokus på kjønnsbalanse i medlemslisten. Det er i denne gruppen hvor vi skal hente innspill til sakene i den videre driften av framtidens Sarpsborg.

For å presisere: Steinar Haakenstad i SaFoSa reagerer og skriver ikke om en eventuell mannsdominans i den lokale politikken. Tvert imot setter Steinar Haakenstad fingeren på fenomenet med langt over 100 år med mannsdominans i valg av Ap-ordfører i Sarpsborg.

SaFoSa sin medlemsliste viser i dag god variasjon mellom kjønn. Dette mens Sarpsborg som kommune, i skrivende stund, bidrar til å holde landets antall av kvinnelige ordførere nede. Vi våger å håpe på en kvinnelig ordfører etter valget.

Stem SaFoSa ved kommunevalget 2019 og bidra til at Sarpsborg endelig kan ikle ordførerstolen med en vaskeekte sarpe-kvinne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags