Familier med barn som mottar sosialstønad eller sosialhjelp, sponser Sarpsborg kommune

Av

Som et resultat av Sarpsborg formannskaps vedtak, kan fattige familier bli fattigere. Forskjellene i samfunnet øker, og klassesamfunnet blir mer og mer tydelig, skriver Atle Midtgård i dette innlegget.

DEL

LeserbrevDet er tatt et Innbyggerinitiativ for å få diskusjon om sosial stønad til familier med barn som mottar sosialstønad eller sosialhjelp. Saken dreier seg om at initiativtagerne mener det er galt at barnetrygd regnes som inntekt når det skal beregnes sosial støtte til disse familiene. Dette initiativet ble behandlet i Sarpsborg kommunes formannskap onsdag 30. oktober.

Under debatten framkom det at enkelte partier synes det ble for stor kostnad for kommunen, dersom familier med barn som mottar sosialstønad eller sosialhjelp får beholde barnetrygden. Kommunedirektøren har estimert denne kostnaden til 12,6 mill kroner.

For de samme partiene er det åpenbart greit at fattige familier sponser kommunen med tilsvarende beløp.

Andre partier mener at å imøtekomme Innbyggerinitiativet, vil dette bidra til at folk ikke kommer i arbeid, - at det ikke lønner seg å arbeide. En slik ‘parole’ fenger dessverre godt hos mange velgere. Og en slik begrunnelse benyttes ofte av regjeringspartiene i sin iver på å bygge ned velferdsstaten.

Virkeligheten er dessverre annerledes. Fattige familier finnes i alle etniske grupper, og det er mange årsaker til denne fattigdommen. Årsaker som ikke nødvendigvis kan knyttes til spørsmål om sysselsetting. Det henvises ofte til at barn som vokse opp i fattige familier, er spesielt utsatt i oppvekstmiljøet. Barnevern og PPT kommer til stadighet innom saker hvor familiefattigdom kan være en årsak til unødvendige utfordringer i skole- og fritidssituasjonen for mange barn.

Totalt sett kan det bli særdeles dyrt for lokalsamfunnet (les:kommunen) å reparere de ‘skader’ som kan følge av fattigdom. Ikke dette budsjettåret, - kanskje ikke i denne perioden heller, men på lengre sikt. Derfor er spørsmålet om disse 12,6 mill kronene et spørsmål om langsiktig forebygging av negativ utvikling som følger av fattigdom. Både i forhold til de familier som rammes, og i forhold til kommunens framtidige utgifter.

Som et resultat av formannskapets vedtak, kan fattige familier forbli fattigere. Forskjellene i samfunnet øker, og klassesamfunnet blir mer og mer tydelig.

Jeg håper at når denne saken kommer til behandling i bystyret, at politikerne er villig til å se på dette spørsmålet i en større sammenheng, og med et lengre tidsperspektiv, enn kommende årsbudsjett. Og ikke lar kortsiktige paroler få prege debatten, og bli avgjørende for at kommunen får etablert gode velferdsordninger for også fattige familier.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags