For at Sarpsborg skal oppfattes av andre som et attraktivt sted, må den først være det for dem som bor der

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

«Hva med å endre visjonen til «Sammen for Sarpsborg»? Der alle kommunens innbyggere opplever at de blir hørt og kan føle seg likeverdige?» skriver Jon Fredheim i dette innlegget

DEL

Ny visjon for byenHøyre-politiker Harald Rønneberg har lansert en visjon han kaller «Sammen skaper vi byen», en idé ordfører Martinsen-Evje synes er god. Hele kommunen skal stille opp for Sarpsborg by. For de innbyggerne i Sarpsborg som bor utenfor 50-sona ser dette bare ut til å kunne innebære en videreføring av dagens praksis.

Hva med å endre visjonen til «Sammen for Sarpsborg»? Der alle kommunens innbyggere opplever at de blir hørt og kan føle seg likeverdige?

Denne kunne være et langt mer effektivt og bærekraftig grunnlag for å gjøre Sarpsborg til en kommune som oppfattes som attraktiv for sine egne innbyggere. For at Sarpsborg skal oppfattes av andre som et attraktivt sted, må den først være det for dem som bor der.

PR-guru Hans Geelmuyden har ikke mye tro på visjonen. Han synes ikke gang at den kan kalles en visjon. Han utfordrer i stedet sarpingene til å sette i gang et stort gruppearbeid for å komme fram til noe bedre. Hans innspill til en start på dette arbeidet er at vi bør hente inspirasjon fra steder som har lyktes med å bli attraktive, både for egne innbyggere og andre.

Siden det ikke er aktuelt for Sarpsborgs ordfører å hente inspirasjon fra Fredrikstad, hva med å se til Halden?

Jon Fredheim

Tidligere Sp-politiker Eva Lileng setter fingeren på det som mangler i visjonen, nemlig inkludering av hele kommunen.

Mange av beboerne i kommunene som ble tvangssammenslått med Sarpsborg i 1992 har aldri følt seg likeverdige med dem som bor i byen som bærer storkommunens navn.

Jo lenger unna sentrum man bor, desto mindre har man av goder i form av infrastruktur og ytelser. Eiendomsskatt og kommunale avgifter til drift av disse er man likevel nødt til å betale. Eksempler på dette er slikt som tilbud om offentlig kommunikasjon, gang- og sykkelveier og vann- avløpsutbygging.

Når det gjelder det siste, er finansieringen pålagt brukerne. Forskjellen mellom dem som bor sentralt og dem som bor helt syd i kommunen, er at de siste må betale hele utbyggingen av egen lomme i tillegg til avløpsavgiften, mens de som bor i mer sentrale strøk betaler bare avgiften. Ingen tilskudd blir gitt fra Sarpsborg kommune, dermed blir skjevbelastningen tung å bære økonomisk for dem som bor i utkanten.

Tidligere Sp-politiker Eva Lileng setter fingeren på det som mangler i visjonen, nemlig inkludering av hele kommunen

Jon Fredheim

De som er så heldige å bo på den andre siden av kommunegrensen til Halden slipper å betale den sviende prisen for å bli kvitt sitt avløpsvann. Halden kommune yter et beløp til hver eiendom som er berørt og sørger for å begrense utgiftene til et nivå som ikke ruinerer økonomien til innbyggerne det gjelder.

Her ser man et tydelig eksempel på en kommune som behandler sine innbyggere likeverdig. Halden har dårlig råd, men ikke så dårlig at de utnytter egne borgere.

I likhet med Fredrikstad, er Halden en kommune som lykkes med å bygge et attraktivt inntrykk både innad og utad. På det kulturelle området er det flere eksempler på hvordan de har satt byen sin på norgeskartet.

I byen som regnes som Østfolds vakreste river man heller ikke sine gamle verneverdige bygninger. Sarpsborg har som kjent en mindre flatterende plassering på skjønnhetsskalaen blant Østfoldbyene, for ikke å si nasjonalt.

Siden det ikke er aktuelt for Sarpsborgs ordfører å hente inspirasjon fra Fredrikstad, hva med å se til Halden?

Det blir interessant å se om politikerne lytter til Geelmuydens råd og starter gruppearbeidet med en ny visjon for Sarpsborg. Arbeidsgruppen bør være sammensatt slik at alle deler av kommunen er representert. De vet selv best hva de kan bidra med, og et slikt arbeid vil kunne sveise innbyggerne sammen slik at man kan skape ikke bare en visjon, men også et reelt grunnlag for å gjøre Sarpsborg til en bedre kommune for alle, og dermed Sarpsborg by til en by flere ønsker å identifisere seg med.

For noen år siden ble det etablert et innbyggerutvalg i Sarpsborg som skulle arbeide med å gjøre Sarpsborg til en bedre kommune å bo i. Vi har ikke hørt mye mer om dette forumet. Men hvis det fortsatt består, kan det jo bli med og hjelpe til med visjonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags