På tide med en kommunal tillitsreform

Av
DEL

MeningerPapirarbeid og byråkrati brer om seg i det offentlige. Både de som jobber der og folk som har kontakt med det offentlige kjenner på økt avmakt og at ressursene brukes lite effektivt.

Senterpartiet i Sarpsborg vil gi mer ansvar til de som jobber i førstelinja, i skolen, på sykehjemmene og på kontorene. De ansatte må få slippe å fortelle om en hverdag med så mange målinger og skjemaer at de ikke får nok tid sammen med dem de er ansatt for å hjelpe. Mindre kontroll fører til mer tillit.

Skoleelevene, de gamle på sykehjemmet eller barnehagebarna trenger å bli sett og anerkjent for dem de er og trenger også iblant noen ekstra minutter av de ansattes tid.

Da hjelper det ikke at de ansatte drukner i rapporter og skjemaer og ikke får tid til å gjøre nok av dette.

I offentlig sektor over hele Norge sitter tusenvis av flinke fagfolk som ivrer etter å gjøre en god jobb, men som druknes i mål- og resultatstyring, rapportering og andre uttrykk for såkalt «New Public Management».

Senterpartiet mener at de som skal gjøre jobben i praksis vet best hvordan konkrete oppgaver i hverdagen løses. Da må vi kutte ned på rigide kontrollregimer.

Vi mener at det vil gi bedre tjenester til innbyggerne våre, bedre effektivitet og mer tilfredse ansatte.

Senterpartiet vil ha en reell tillitsreform i Sarpsborg der de ansatte får eierskap til prosess og tillit til å gjøre jobben sin. Vi ønsker ikke et New Public Management-orientert skjemavelde og kontrollsystem.

Gode tjenester i kommunen vår må utvikles i samarbeid mellom kommunepolitikerne, administrasjonen og de ansatte. Senterpartiet tror på et godt trepartssamarbeid. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer effektivitet.

Partssamarbeid kan med fordel bli brukt mer aktivt i kommunestyrer og fylkesting for å få mer for hver krone.

Mye av byråkratiet og kontrollen skapes i staten og pålegges kommunene. Derfor trenger vi en ny regjering for å gjennomføre en tillitsreform i byråkratiet i staten også.

Men til lokalvalget i høst sier vi i Sp at vi starter med våre egne tjenester, der kommunen selv er arbeidsgiver.

Mer tillit og mindre detaljstyring og kontroll er en fordel både for dem som bor i kommunen og de som jobber der.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags