Grønt løft for Østfold

Industrien i Østfold er avhengig av sikker forsyning av tømmer året rundt, og Senterpartiet vil jobbe for å få mer av tømmertransporten over på jernbane, skriver Ole André Myhrvold. (Foto: Johnny Helgesen)

Industrien i Østfold er avhengig av sikker forsyning av tømmer året rundt, og Senterpartiet vil jobbe for å få mer av tømmertransporten over på jernbane, skriver Ole André Myhrvold. (Foto: Johnny Helgesen)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

IndustriGjennom industri, naturressurser og kompetanse står Østfold godt rustet når vi skal gå fra en oljebasert økonomi til en økonomi basert på det fornybare. Senterpartiet vil bidra til denne omstillinga blir et løft for Østfold.

Viktigst er å bygge videre på det vi har, som «lokomotivene» Borregaard i Sarpsborg og Norske Skog Saugbrugs i Halden. Treindustrien i Østfold er avhengig av tømmerforsyninger hele året, og bruker mye penger på transport av tømmer, både på vei og bane.

Senterpartiet jobber for å få større regularitet og mer tømmer over på bane, men i dag hindres dette av regjeringens manglende styring og vilje på jernbanesektoren. For eksempel må tømmer i dag transporteres om Sverige, når Østfoldbanen er stengt store deler av sommeren. Dette til tross for at Østfold har to baner, østre og vestre linje.

I tillegg må fylkesveiene opprustes. I dag må tømmer ofte fraktes lange omveier fordi veiene rett og slett ikke tåler fulle tømmerlass. Sånn kan vi ikke ha det. Senterpartiet har derfor foreslått en oppgraderingspakke for fylkesveiene i statsbudsjettet, og vi vil jobbe for at opprustning av fylkesveier vil være noe av det viktigste i det nye fylket Viken.

Sist, men ikke minst må fornybarindustrien få samme rammebetingelser som sine konkurrenter. Norsk Skog Saugbrugs taper hvert år rundt 80 millioner kroner fordi man ikke får såkalt CO2-kompensasjon. Etter at Miljødirektoratet har avvist Saugbrugs sin klage flere ganger, ligger saken nå på regjeringens bord.

Senterpartiet forventer at miljøminister Ola Elvestuen gir Saugbrugs de samme mulighetene som sine internasjonale konkurrenter, og sørger for at Saugbrugs får nyte godt av CO2-kompensasjon.

Gjennom gode og stabile rammevilkår vil treindustrien forbli viktig for Østfolds verdiskapning, kompetanse og arbeidsplasser også i framtiden.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags