Kabalen legges med de kort vi blir tildelt

Arnstein Koch-Engebretsen, styremedlem og listekandidat for Sarpsborg Senterparti.

Arnstein Koch-Engebretsen, styremedlem og listekandidat for Sarpsborg Senterparti. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Valg 2019 Vi leser i Sarpsborg Arbeiderblad at redaktøren forsøker å stake ut kursen Senterpartiets lokallag tar etter valget. Alle kan være trygge på at når det gjelder Senterpartiets holdninger til vårt program så er vi vårt program tro.

Dette gjelder uansett om du er organisert eller ikke organisert, om du er skoleelev, yrkesaktiv, ufør eller pensjonist. Dess større oppslutning om Sp, dess større gjennomslag for gode Sp-saker vil vi se.

Det er ikke helt uproblematisk å velge samarbeidspartnere før et valg. På forhånd å velge partnere medfører fort at de største partienes program blir retningsgivende for også de minste partiene og at de minste partiene blir minimaliserte.

Å stå friere i valgkampen vil medføre at velgerne i større grad velger parti basert på partiprogram enn den politikken som tradisjonelt har vært ført av en politisk blokktilnærming. Vi går til valg som et parti og ikke som en del av en konstellasjon.

Å binde seg til en blokk før et valg er i beste fall å favorisere de største partiene! Det vil være det samme som å usynliggjøre god Senterparti-politikk.

Og det må jo ikke være noe som helst tvil om at Senterpartiet er svært så skeptisk til den samfunnsutviklingen vi har sett ført av den sittende borgelige Regjeringen, hvor arbeidstakeres rettigheter i stadig større grad blir utfordret og underminert.

Hele befolkningen i Østfold skal være svært trygge på at Sp vil ivareta alles rettigheter gjennom å lytte og inkludere dem i de prosesser og beslutninger som skal tas ikke bare før valget, men også mellom valgperiodene.

De demokratiske prinsipp som er nedfelt i hovedavtalen og som materialiserer seg i de (nasjonale) tariffavtalene er en del av Senterpartiets grunnleggende ideologi. Senterpartiets grunnleggende og fundamentale holdning til utmeldelse av EØS bygger nettopp under disse politiske målsetningene. Senterpartiet er et parti som ønsker å ivareta arbeidernes nasjonale interesser.

Det mener vi at vi gjør best ved ikke å binde oss til noen blokk før valget. Noe som vi mener at ingen parti er tjent med

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags