Litt for stor sekk, et godt grep om mamma eller pappas hånd, sommerfugler i magen og smånervøse. I disse dager spaserer det 60.000 elevene inn i skolegårder landet over for aller første gang.

De neste tretten årene skal alle disse barna stifte nye vennskap, leke, lære, møte utfordringer, oppleve mestring og vokse. De er heldige, fordi de starter i en skole hvor det faktisk går bedre enn før. Vi kan glede oss over at norske elever leser bedre, gjennomføringen har gått opp og flere får bedre karakterer på grunnskolen.

Men vi er ikke i mål og står fortsatt foran utfordringer. For mange av barna våre får ikke tilstrekkelig grunnleggende ferdigheter for å klare seg i videre utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Det er også problematisk at det er så store kvalitetsforskjeller mellom kommuner, skoler og mellom klasserom. Hvor du kommer fra skal ikke ha noe å si for hva du kan utrette på skolen.

For Høyre har det alltid vært viktig å skape en skole med muligheter for alle, uavhengig av hvor du bor eller hvilken familie du kommer fra. Derfor har vi satt et mål om at ingen skal gå ut av grunnskolen uten å kunne lese, skrive og regne skikkelig. Vi vet at tiltak tidlig i skoleløpet har høyere effekt på elevenes læring og personlige utvikling, enn tiltak senere i skoleløpet. Jo lenger vi venter, desto større vil forskjellene bli. Derfor er en reform for tidlig innsats helt avgjørende for de aller yngste.

Vi har allerede gjort mye. Vi har blant annet gitt skolene en lovfestet plikt til å gi elever som henger etter et tilbud om intensiv opplæring i lesing, skriving og regning på 1.-4. trinn og lovfestet en plikt til samarbeid mellom barnehage, skole og SFO om barns overgang. Nå innfører vi også en lærernorm som vil gi flere lærere i norske klasserom. Vårt mål er økt tilpasset undervisning, tettere oppfølging og dyktige lærere som gir barna våre den beste starten og møtet med skolen.

Vi vil mye mer. Neste år skal vi legge frem en egen stortingsmelding om tidlig innsats. Vi vil gi flere lærere etter- og videreutdanning fordi vi vet at læreren er den viktigste enkeltfaktoren for elevenes læring, vi vil gjøre flere lærere til eksperter i begynneropplæring og vi vil stille krav om at alle barneskoler skal ha spesialpedagogisk kompetanse.

Vi vil ønske spesielt alle nye elever hjertelig velkommen til den norske skolen. Vi skal gjøre vårt for at dere får det bra og lærer det dere skal.