En god oppvekst varer livet ut!

Alvim er en av kommunens helsefremmende skoler. Her fra internasjonal dag i fjor. (Foto: Jarl M. Andersen)

Alvim er en av kommunens helsefremmende skoler. Her fra internasjonal dag i fjor. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

InnleggBystyret er barnehage- og skoleeier. Ansvaret er stort og godt styringsverktøy er viktig. Derfor er det bra at vi nå har fått en kommunedelplan for oppvekst.

For Arbeiderpartiet er det mål at alle vår barn skal ha et like godt tilbud, uansett hvilke av våre barnehager der er i eller hvilke av våre skoler de går på! Vi som kommune spiller en viktig rolle i våre barn og unge sin oppvekst, fra den begynner i barnehagen, til de går ut av ungdomsskolen. Nå har vi fått en god og helhetlig plan for alle de 18000 timene barna er i våre hender, en plan med fokus på hele mennesket.

Skolemat OG kunnskap – ja takk! Grunnskolen er en samfunnsaktør av stor betydning og den handler om mye mer enn kun karakterer. Derfor er det tilfredsstillende å se hvor godt kommunedelplan oppvekst følger opp andre vedtatte planer, særlig vår plan for en bedre folkehelse. For det hjelper lite med gode karakterer, hvis man ikke også har fysisk og psykisk helse til å stå i jobb eller bidra på annet vis. På den andre siden viser det seg – selvfølgelig – at aktive, opplagte og mette barn lærer og utvikler seg best.

Fysisk aktivitet i skolen og bedre helse for alle – ja takk! De ansatte i barnehager og skoler er vår største og viktige gruppe folkehelsearbeidere. Alle våre barnehager og skoler skal bli helsefremmende. Jeg vil gratulere Hannestad og Alvimhaugen skole som allerede har blitt godkjent. 5 – 6 andre skoler er på god vei.

Grethe-Lise Ingerø, Sarpsborg Arbeiderparti.

Grethe-Lise Ingerø, Sarpsborg Arbeiderparti.

Hvis vi ikke tar ansvar og gjør tiltak, står den oppvoksende generasjon i fare å bli den første generasjonen på lenge som lever kortere liv enn sine foreldre. WHO sier at inaktivitet er det største globale folkehelseproblemet i dette århundre. Vi er ikke skapt for å sitte stille, særlig ikke barna våre!

Læring i kombinasjon med aktivitet er et viktig satsingsområde og det kommer stadig nye rapporter som viser hvor positivt både dette og annen fysisk aktivitet i skolen er for våre barns utvikling og læring. Funnene betegnes sågar som «oppsiktsvekkende». En time hver dag brukt på læring kombinert med fysisk aktivitet, i fagene matte, norsk og engelsk viser seg å gjøre elevene flinkere, særlig i matematikk. I tillegg oppfører de seg bedre enn før, viser bedre konsentrasjonsevne, skolemiljøet blir bedre fordi de blir bedre kjent med hverandre og de får nye venner.

Aps Sarpsborg er en by der barn og unge lykkes. Det skal være trygt å vokse opp i kommunen vår. Skal våre barn og unge lykkes må vi se hele eleven. Vi må sammen sørge for at hver enkelt har de beste forutsetningene for å lykkes. Med den nye oppvekstplanen bystyret vedtok nå i november er målsettingene klare. Sammen skaper vi Sarpsborg- der barn og unge lykkes.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags