Hannestad skole søker etter enhetsleder/rektor, men jeg stusser over annonsen i SA lørdag 18/8: Hannestad skole er en «fullskala iPad-skole». Hva betyr dette?

Betyr det da at Hannestad skole har iPad til alle klassetrinn? Når fikk de dette?

Er det rektor på den enkelte skole som bestemmer om det skal brukes iPad i undervisningen, eller er det ansvarlige for skole og oppvekst i Sarpsborg kommune?

Hvor mange skoler i Sarpsborg bruker da iPad i undervisningen og på hvilke trinn? Og når begynte dette? Hvor mange skoler i Sarpsborg bruker ikke iPad i undervisningen?

Jeg har to barn som har gått på Borgen skole, siste barnet er ferdig i år, og begynner nå på ungdomsskole. Ingen av dem har hatt noen som helst befatning med iPad i undervisningen på barneskolen.

Mine barn skal da konkurrere med dem som har fått bruke fremtidens verktøy, til å komme inn på de samme videregående skolene.

Kommunen sier nei til privatskoler.

Sarpsborg kommune sin visjon er «Sammen skaper vi Sarpsborg, der barn og unge lykkes».