Rent drikke- og badevann i Sarpsborg

Vannverket på Baterød. (Foto: Jarl M. Andersen)

Vannverket på Baterød. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
DEL

VannforsyningEpisoden med forurenset drikkevann på Askøy har gitt økt oppmerksomhet på viktigheten av rent vann. I Sarpsborg kan «rent vann» bety rent drikkevann i springen, eller rent badevann i Tunevannet.

Sarpsborg har to vannverk, Baterød og Isesjø. I 2017 vedtok bystyret et forprosjekt med mål om å legge ned Isesjø vannverk. Undertegnedes forslag om «Fortsatt drift på Isesjø vannverk må være med i videre utredning av vannforsyning i Sarpsborg» fikk støtte, men ikke av Ap, H, Sv og halve Sp.

Isesjø vannverk har i teorien kapasitet til å produsere vann tilsvarende hele Sarpsborgs forbruk. Grunnet lekkasjer i ledningsnettet og redusert kapasitet på vannverket ved varierende vannkvalitet i inntaket kan Isesjø vannverk i praksis kunne levere mellom 25 og 50 prosent av totalbehovet.

Muligheten for vanntilførsel fra andre kommuner, blant annet gjennom helt ny tilkobling til hovedledningsnettet i Halden, gir likevel en god nødløsning dersom det skulle oppstå en hendelse i Glomma. Denne sikkerheten ønsker SaFoSa å beholde. Vi sier derfor nei til å legge ned Isesjø vannverk.

Ved Bodalstranda bør det for øvrig snarest anlegges et enkelt sanitæranlegg slik at badegjestene ikke behøver å ty til skogen for å gjøre sitt fornødende.

Rent badevann i Tunevannet er den andre aktuelle utfordringen. Hovedproblemet er at innholdet av fosfor er høyt, noe som gir stor sannsynlighet for blågrønnalger i sommervarmt vær.

For noen år kunne undertegnede sammen med rørlegger Ingar Langsholt, påvise at kommunen underestimerte det faktiske utslippet av kloakk til Tunevannet. Et utslipp av ren kloakk ble den gang umiddelbart stoppet. Det planlegges nå å bytte ut kloakkrør i området. Reduserte utslipp vil hjelpe, men det kan ta lang tid før man ser en effekt.

Den årlige tilstrømningen av vann til Tunevannet tilsier at det kan ta 6 år å bytte ut alt vannet. Fosfor fra tidligere utslipp er i tillegg samlet i slammet i bunnen av sjøen, og dette forurenser vannet når det virvles opp.

SaFoSa ønsker at følgende tiltak for rent badevann i Tunevannet vurderes.

  • Badebasseng i Tunevannet: En duk med lodd i bunnen og flyteelement i overkant kan ringe inn en større eller mindre del av stranden. Vannet i bassenget kan holdes rent gjennom en enkel renseprosess, eller ved tilførsel av vann fra vannverket. Det finnes flere løsninger.
     
  • Tidligere ble det tappet vann gjennom vannledning til Nordic Paper. Denne vannledningen er ikke lenger er i bruk. Kan det tenkes at tapping vann i fra bunnen av sjøen i sør gir en annen gjennomstrømning og et annet innhold av fosfor i vannet som renner ut av sjøen sammenlignet med at overflatevann renner ut ved Stenbekk i nord? Kan tapping av bunnvann i sør gjeninnføres?
     
  • Kan en enkel mudring av 5 – 10 cm med slam i bunnen av sjøen bidra til å fjerne fosfor fra tidligere utslipp? Fosfor bindes sterkt til jord. Løsningen kan da være å spre vann/slam gjennom vanningsanlegg på de omkringliggende jordene som trenger fosfor. Et slikt prosjekt burde trolig gå over eksempelvis 10 år der en mudret litt hvert år.

Høy sikkerhet for rent drikkevann og et rent badevann ved Tunevannet har stor betydning for alle i Sarpsborg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags