Det må ha blitt en ekstra varmegrad for Frp og stortingsrepresentant Wiborg når han i mangel av bedre argumenter går løs på Arbeiderpartiet som svar på hvorfor Frp ikke selv har oppfylt sine egne valgløfter om å fjerne underreguleringen av pensjonene.

I tillegg mener han at dersom man ikke har deltatt i debatter i Stortinget, så er man ikke meningsberettiget. Det heter at har man en dårlig sak, så hev røsten og flytt fokus. Det er den taktikken Frp nå tyr til.

Det må Frp gjerne gjøre, men saken endrer seg ikke av den grunn. Frp har lovet å fjerne underregulering av pensjoner. Nå har de sittet i regjering og med finansministeren i snart 5 år uten at løftet har blitt innfridd. Det er sakens faktum.

Frp i regjering har prioritert andre saker. Det er i og for seg helt legitimt og greit, men da får man jo også stå for det. Landets pensjonister får fortsatt underregulering av sine pensjoner med i Frp i regjering, selv om de ble lovet noe annet.