Vertskapskommune for samferdsel

«I forhold til all samferdsel i Østfold har Sarpsborg en unik beliggenhet og topografi. Dette bør legges til grunn som det nye strategiske utgangspunkt for en moderne jernbaneutvikling», skriver Steinar Haakenstad i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

«I forhold til all samferdsel i Østfold har Sarpsborg en unik beliggenhet og topografi. Dette bør legges til grunn som det nye strategiske utgangspunkt for en moderne jernbaneutvikling», skriver Steinar Haakenstad i dette innlegget. (Foto: Jarl M. Andersen)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

SamferdselSom fylkets tyngdepunkt, på direkte linje fra Oslo til Göteborg, København og kontinentet bør Sarpsborg være langt mer proaktiv, fremoverlent og ta sitt nasjonale ansvar.

La oss avslutte prinsipprytteriet, skittkastingen og å sende felles-underskrevne brev i hytt og vær. Nå er tiden inne til å reise til Oslo for å fronte Sarpsborg med den unike stillingen som kommunen har. Uansett hvilken partitilhørighet man har, må den viktigste lokalpolitiske oppgaven være hensynet til egen by.

Vi må innse at Ketil Solvik-Olsen er minister for den viktigste Østfold-saken på mange, mange tiår. Dermed må samarbeid og løsningsorientering settes i hovedsete. Vi har en vare å tilby, og ministeren har på sin side en formidabel transportplanoppgave (NTP) å løse. Denne vil gagne Sarpsborg og hele landet.

Østfold vil for alltid framstå som hovedinngang og -utgang fra landet til kontinentet om vi spiller våre kort rett. Fortsetter vi vår nåværende strategi, vil det, som ordføreren selv sier, til slutt «se mørkt ut».

I den nye strategien er det nettopp den tidligere holdningen om å «sitte stille i båten og vente på beskjed fra alle andre kommuner», som må fjernes. Nå bør Sarpsborg innta sin rettmessige kontrolldel av spillet.

Vi har valgt en politisk ledelse og ansatt et byråkrati, som det nå bør stilles helt andre krav til. Fra nå av bør det handles til beste for egen kommune.

I forhold til all samferdsel i Østfold har Sarpsborg en unik beliggenhet og topografi. Dette bør legges til grunn som det nye strategiske utgangspunkt for en moderne jernbaneutvikling. I form av både eksisterende og ny samferdsel, ligger Sarpsborg midt i smørøyet. Her må man ikke kjøre i bratte bakker og sette inn et ekstra lokomotiv til å dytte på - ei heller må man ta unødige «svinger nedom noe». Det er ingen merkelighet når fylkesordfører Haabeth karakteriserer Sarpsborg som Østfolds tyngdepunkt.

Hvorfor i all verden har vi, i stedet for å stille i båten og ventet på hva fylket og Fredrikstad kommune mener at vi skal mene, ikke dratt slike essensielle argumenter inn i samferdselsdebattene?

«Det er realistisk for Norge å innta Europa-toppen og få en jernbane i verdensklasse», sier konsernsjef Frimannslund til Dagsavisen. Og hvilket fylke er desidert best til for å realisere drømmen om en jernbane i verdensklasse - om ikke Østfold. Dermed: Hvilken kommune i Østfold har de beste forutsetningene for en tilrettelegging inn mot den ønskede Europa-toppen? Jo, Sarpsborg.

Steinar Haakenstad. (Foto: Johnny Helgesen)

Steinar Haakenstad. (Foto: Johnny Helgesen)

La oss invitere Gorm Frimannslund og si: DETTE vil vi være med på! La oss bli proaktive, stolte, engasjerte og fremoverlente.

«Regjeringen vil legge til rette for at infrastrukturen på den norske delen av godskorridoren blir stadig bedre», sier samferdselsminister Solvik-Olsen. I det tilfellet snakker han om Scandinavian-Mediterranian Rail Freight Corridor (ScanMed), som går fra Oslo via Østfoldbanen og videre sørover gjennom Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike og Italia - sør til Palermo. Et resultat av EUs arbeid for å lette grenseoverskridende trafikk på jernbane, uten at togselskapene hemmes av nasjonale regler og systemer. Her handler det om å frakte gods hurtig, med minst mulige hindre. Målet er «One Stop Only».

Helt ærlig talt; er det noen som med sin beste vilje tror at ledelsen i godskorridoren – ScanMed - er interessert i å dytte tog opp Tistedalsbakken eller å ta en svipptur nedenom Fredrikstad?

Så i stedet for å kritisere, la oss invitere samferdselsminister Solvik-Olsen til seriøse samtaler. Her bør vi selge inn våre unikheter, et gjennomtenkt tilbud og vise stor entusiasme for å være en medvirkende part av ScanMed - derav en jernbane i verdensklasse.

La oss legge til i forhandlingene at

• Sarpsborg er villig til å ta vertskapsansvaret for Østfold Sentralbanestasjon.

• Sarpsborg er villig til å ta vertskapsansvaret for navet mellom østre- og vestre linje.

• Sarpsborg er villig til å ta vertskapsansvaret for ny hovedgodsterminal.

• Sarpsborg ser på muligheten av å utvikle en terminal i flyfrakt-segmentet.

• Sarpsborg kan ta imot frakt på kjøl i kort avstand fra ny hovedgodsterminal for tog.

• Sarpsborg stiller seg positiv til å finne raske gods- og IC-utenlandsløsninger med Flytogstandard, som passerer Glomma på det mest grunnforholdgunstige og økonomiske sted.

• Sarpsborg stiller seg positiv til en tilpasset utgave av de allerede planlagte løsningene med lokaltog i korte avstander innen sentrale steder og områder.

Støtt #SaFoSa. La oss stå Sammen For Sarpsborg ved å planlegge en fremtidsrettet og moderne jernbane, hvor Sarpsborg får det rette fokuset som fylkets naturlige tyngdepunkt.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags