SA ved leder, er meget kritisk til «Mer trim i skolen» (onsdag 15.8). Onsdagens lederartikkel hevder at politikerne i helsekomiteen på Stortinget har presset fram et flertall for mer fysisk aktivitet i skolen. Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, er også svært kritisk til Stortingsvedtaket om en time fysisk aktivitet hver dag. Han mener at «ideen kommer til å dø ut av seg selv» (jfr. SA, leder 15/8).

Gjennom mange år har en rekke organisasjoner; Legeforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Fysioterapeut forbund, Norges idrettsforbund m.fl. jobbet for at skolen skal legge til rette for en mer aktiv skolehverdag. Begrunnelsen er at mer bevegelse er sunt. Det gir lavere risiko for en rekke livsstilsykdommer som eks. hjertesykdommer og høyt blodtrykk. Fysisk aktivitet gir større trivsel, mindre mobbing og mer læring.

Det er mange skoler som har tilrettelagt for minimum en time fysisk aktivitet hver dag i flere år. Mange prosjekter har blitt utprøvd der skolen eller eksterne aktører har stått for organisering av mer fysisk aktivitet for elevene. Forskningsresultater viser at fysisk aktivitet i skolehverdagen har en positiv innvirkning, ikke bare på barn og unges motoriske utvikling, men også på innsatsen i skolefag. Dette kan det være flere grunner til. Elevene er bedre konsentrert etter at de har vært i aktivitet. De er mer motiverte for læring. Barn og unge lærer nødvendigvis ikke bedre ved å sitte i ro.

 

Det virker som endel misforstår hvordan mer fysisk aktivitet i skolehverdagen skal gjennomføres. Det virker som om at noen tror at det de kaller TRIM skal erstatte et skolefag (jfr. SA, leder 15.8). Mer fysisk aktivitet kan legges inn uten at det går utover de grunnleggende kunnskapsfagene.

Mer fysisk aktivitet trenger ikke være i stedet for et fag eller et lengre friminutt og eller en lengre skoledag. Barn og unge kan være i bevegelse samtidig som de lærer. Elever lærer ikke nødvendigvis bedre ved å sitte i ro.

Jeg jobber på Hvaler ungdomsskole, en skole som har minimum en times fysisk aktivitet hver dag, noe vi har hatt i flere år. Dette gjennomfører vi ved å ha en halv time obligatorisk FYSAK hver dag. FYSAK styres av mentorer, med tilsyn av voksne. Mentorene er de eldste elevene som har fått idrett- og lederopplæring. Alle elevene har to kroppsøvingstimer i uka. De har minimum 2x20 minutter friminutt i en skolegård som er tilrettelagt for å være i bevegelse. I tillegg har lærerne de siste årene vært veldig bevisste på å legge til rette for fysisk aktiv læring. Dette handler om å integrere fysisk aktivitet i undervisningen. Bruk av fysisk aktiv læring kan optimalisere lærerens undervisning og elevens læringsutbytte. Vi kan bruke bruker uterommet. Eksempelvis har elevene glosestafetter og stasjonstrening der de løser matematikkoppgaver ute i grupper.

 

Hvaler ungdomsskole er dessuten med i RØRE-prosjektet i regi av Østfold Fylkeskommune sammen med ca. 35 andre skoler i Østfold. Vi ønsker: «- Liv og RØRE på skolene. - Rom for å RØRE oss i alle fag. - La elevene RØRE i gryta selv. Engasjere og beRØRE hele lokalsamfunnet. -Tørre å RØRE ved gamle arbeidsmåter. Prosjektet er pådriver for at skolene har fokus på å være helsefremmende. Vi får faglig påfyll, henter ideer fra hverandre og vi lager undervisningopplegg som vi deler.

At Stortingsvedtaket om en times fysisk aktivitet hver dag ikke kan innføres som en obligatorisk ordning kommende skoleår, sier seg selv. Mange skoler og lærere er motiverte for vedtaket om en times fysisk aktivitet, og skoler har funnet en løsning for hvordan dette skal organiseres. Andre har det ikke, er og er mer kritiske. Imidlertid er det synd hvis noen ikke skjønner hensikten med vedtaket, og kaller det SKOLETRIM og håper at ordningen «kommer til å dø ut av se selv».

Les også

Skolemat er viktig for læring