Har du bare lekt i dag?

Av
DEL

BarnehagerMange foreldre spør barnet sitt hva de har gjort i barnehagen i dag, og ofte svarer barnet: Jeg har lekt!

Leken er ikke BARE. Leken er det aller viktigste for barn. Det er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Det er en viktig side ved barnekulturen, og skal gjennomsyre hele dagen til hvert enkelt barn. I barnehagen ser vi at barn leker med hverandre uavhengig av kjønn, bakgrunn og alder. De vil leke uansett.

Det er i leken de skaffer seg venner og lærer om relasjoner. De øver seg på konfliktløsning og forhandling, de inkluderer andre i samspillet, de lytter til andre og de øver seg på selvhevdelse. De får trening i samarbeid, hjelper hverandre, blir utfordret, opplever tap og motgang, øver på turtaking og utvikler sin sosiale kompetanse.

I leken er barna en del av fellesskapet og de utvikler selvfølelsen sin. Barna får oppleve samhold og øver seg på å kommunisere. De utvikler språkforståelsen og lærer nye ord og begrep.

Når barn leker får de erfaringer om ulike leketyper, de er kreative, får brukt fantasien sin, er nysgjerrige, bruker sansene sine, øver opp motorikken sin og får kjent på mestringsfølelsen.

Gjennom leken får barn øvet konsentrasjonen og tålmodigheten sin, og bearbeidet erfaringer og opplevelser. Følelsene får fritt utløp i leken; både humor, glede, latter, sorg, frustrasjon, sinne og overraskelse. Barna utvikler seg emosjonelt og intellektuelt hver dag mens de leker.

I dagens barnehager i Sarpsborg har vi store barnegrupper, noe som kan gjøre lekens vilkår vanskelig. Ansatte i barnehagene skal følge opp HVERT ENKELT barn, bistå i leken, og bidra til at de får gode dager i barnehagen – hver dag, gjennom hele dagen! Jeg vet at alle ansatte i barnehagene forstår lekens egenverdi og betydningen leken har for barndommen, og det er viktig at de voksne er til stede slik at de får hjulpet de barna som kanskje faller utenfor leken eller som strever litt med samarbeidet med andre barn. Da kreves det ofte små lekegrupper slik at barnet kan øve seg i litt mindre forhold, for å oppleve mestring rundt sin lekekompetanse.

Jeg håper bare vi får det til med de rammene vi har blitt tildelt! Lykke til med nytt barnehageår.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags